Упутство за припрему пацијента пре одређивања гвожђа

Упутство за припрему пацијента пре одређивања гвожђа
24-48 сати пре узимања узорка крви не пити сокове обогаћене витаминима ни пића уз додатак роборанса
ако је болесник под терапијом препаратима гвожђа и/или мултивитаминским препаратима обогаћеним гвожђем контрола гвожђа у серуму изводи се најмање:
• седам до 10 дана након пероралног узимања препарата гвожђа
• три дана након давања интравенозних препарата
• месец дана након интрамускуларног давања гвожђа
концентрација гвожђа у серуму је повећана код узимања ацетилсалицилне киселине, хлорамфеникола, оралних контрацептива, мултивитамина и хемотерапијских лекова, посебно цисплатине и метотрексата
1 Алберт-Шубић Н, Тадеј Д и сур. Референтне вриједности клинички релевантних састојака крви и серума. Загреб: Школска књига, 1990:115.
2 Young D S: Effects of drugs on clinical laboratory tests. Volume one: Listing by test. 5th. Ed. AACC Press, Washington D.C., 2000:3-475.