14.06.2018. САОПШТЕЊЕ

На основу јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање медицинске и немедицинске опреме здравственим установама у 2018. години бр. 138-401-1403/2018-2 од стране Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, објављеном у „СЛ. Листу АПВ“ бр. 20/18, и предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса, Општој болници Суботица опредељена су значајна средтсва у износу од укупно 52.000 000,00 динара за набавку следеће опреме:
• Систем за Компјутеризовану томографију (ЦТ) са додатном опремом у износу од 45.
000 000,00 динара
• Компактни дијагностички ултразвучни систем у износу од 3.800 000,00 динара
• Компактни дијагностички колор допиер УС система у износу од 3.200 000,00 динара.
Захваљујемо се Покрајинском секретаријату за здравство што је препознало потребе Опште
болнице Суботица. Имплементација нове опреме значајно ће унапредити квалитет дијагностике и
пружања услуга пацијентима у нашој установи.