Телефонски бројеви у лабораторији

Телефонски број болнице  024/555-222 лок  292 после  10 часова
Заказивање са упутом Опште праксе  на број 024/571-179  од 11-14:30 часова
Дечија лабораторија – 024/572-717
Лабораторија Медицине рада- 024/572-231