20190517_113228

Суботичка болница у процесу реакредитације

Током протекле седмице Општа болница Суботица прошла је кроз поступак реакредитације од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Р. Србије (АЗУС). У периоду од 13-17. маја 2019. године, Kомисија од четири члана спољашњег оцењивачког Тима АЗУС-а обавила је оцењивање квалитета рада наше установе, према критеријумима и стандардима за установе секундарног нивоа здравствене заштите.

Општа болница Суботица први пут је стекла акредитацијски статус у јануару 2016. године.

Kвалитет у пружању здравствене заштите је основно опредељење Опште болнице Суботица, у којем централно место заузима првенствено безбедност и задовољство самих пацијената, али и запослених. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у нашој установи. У циљу да се сваком пацијенту осигура право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту примерену његовом здравственом стању, рад је усмерен на развој свеобухватног система темељеном на моделу управљања квалитетом као целином, укључујући медицинске и немедицинске организационе јединице, а активности усмерене ка побољшању и осигурању квалитета подразумевају укљученост свих запослених у установи.

Сам поступак оцењивања протекао је у професионалној, али пријатној и позитивној атмосфери оцењивачког тима, и свих запослених у болници. У оквиру процеса реакредитације организоване су “Фокус групе” са пацијентима, запосленим у установи, као и партнерима Опште болнице Суботица, где су током разговора учесници могли да изнесу своје утиске и мишљење о раду болнице. За све нас ово је било врло пријатно искуство, али и велики изазов да радимо још боље и квалитетније, на задовољство наших пацијената.