Радно време амбуланте централне лабораторије ОБС

Понедељак-Четвртак 7.30- 14.30 часова
Петак 7.30- 13.00 часова
Вађење крви 7.30-10 часова
Издавање резултата 10-14.30 часова

Субота 7.30-12.30  часова
Вађење крви 7.30-10 часова
Издавање резултата 10-12.30 часова

Хитни случајеви 24 сата дневно