Позив на састанак Етичког одбора

ПОЗИВ

На  6. састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 28.10.2019. године, у 13.00  часова у Управи Опште болнице Суботица, Суботица.

За састанак се предлаже следећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Усвајање Записника са 5. седнице Етичког одбора
  1. Разматрање молбе др Бојана Баги, запосленог у Општој болници Суботица, Суботица, одобрење за спровођење студије која је део докторске дисертације под називом: “Тимски приступ у примени антиеметика у превенцији и лечењу постоперативне мучнине и повраћања (ПОМП) код пацијенткиња након царског реза”.
  1. Разно

Председник Етичког одбора

Др сц мед Гордана Кртинић с.р