Позив на састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, Суботица

На 3. састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 23.05.2019. године (у четвртак), у 13,00  часова у управи Опште болнице Суботица, Суботица.

За састанак се предлаже следећи:

                                                     Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Усвајање Записника са 2. седнице Етичког одбора
  1. Одобрава се спровођење клиничке студије под називом: Мултицентрична, двоструко слепа, рандомизована, плацебом контролисана студија фазе 3 са паралелним групама за испитивање ефикасности и безбедности ЦСЛ112 код испитаника са акутним коронарним синдромом.

Главни истраживач: Мр сц мед др Александар Живковић

  1. Одобрава се суштинска и измена Брошуре за истраживача, издање 5.0 од 25. јануара 2019.

У овиру клиничке студије под називом: Фаза 2 мултицентричне, рандомизоване, двоструко слепе, плацебом контролисане студије са паралелним групама за процењивање ефикасности и безбедности индукционе терапије помоћу 2 дозе лека ТД-1473 код испитаника са умерено до јако активном Кроновом болешћу

Главни истраживач: Др Стојан Тркуља

  1. Разно

 

                                                                Председник Етичког одбора

                                                             Др сц мед Гордана Кртинић с.р