ПОЗИВ НА САСТАНАК ЕТИЧКОГ ОДБОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Број:    01-741/4
Дана:   27.06.2019.

П О З И В

На 4. састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 05.07.2019. године, у 14,00  часова у управни Опште болнице Суботица, Суботица

За састанак се предлаже следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

  1. Усвајање Записника са 3. седнице Етичког одбора
  1. Захтев за одобрење суштинских измена и допуна Споразума о клиничком испитивању (СКИ)–  број протокола: Б7981007

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

  1. Захтев за одобрење суштинске измене и допуне Споразум за спровођење клиничког испитивања (СКИ)– број протокола Б7981005

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

  1. Молба др Љиљане Пештерац, спец пнеумофтизиологије за одобрење коришћења података из електронске базе података из историје болести пацијената за израду рада из уже специјализације из онкологије, на тему: “Демографске и клиничке карактеристике и модалитети лечења пацијената оболелих од карцинома плућа у Севернобачком округу”

Подносилац молбе: др Љиљана Пештерац

  1. Разно

 

                                                                                             Председник Етичког одбора

                                                    Др сц мед Гордана Кртинић с.р.