Сектор за заједничке медицинске послове

Координатор сектора за заједничке послове
Управник Службе за анестезију са реаниматологијом
Служба за анестезију са реаниматологијом
Одељење за анестезију
Служба за лабораторијску дијагностику
Служба за радиолошку дијагностику
Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања
Служба за специјалистичко консултативне прегледе
Одељење за реаниматологију и интезивну терапију
Одељење за хемодијализу
Кабинет за клиничку фармакологију и контролу квалитета
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
Одсек за фармацеутску здравствену делатност
Дневна болница за дијагностику и терапијски третман
Служба за патолошко-анатомску дијагностику
Служба за трансфузију крви

Оставите одговор