Одељење интерно IV – онкологија

Начелник:

мр сц. мед.Драгица Штрбац Чизмаревић       

          

Рођена је 02.02.1965. године у Винковцима, Република Хрватска.
Основну и средњу медицинску школу завршила је у Винковцима.
Дипломирала је на Медицинском факултету у Новом Саду 1990.године
Приправнички лекарски стаж завршила је у Винковцима 1991.године.
Стручни испит је положила у Београду 1992.године.
У Општој болници у Суботици ради од 1992. године на одељењу Онкологија (ИНТЕРНО ИВ). Специјализацију из Интерне медицине завршила је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2000. Ужу специјализацију из Онкологије завршила је на Медицинском факултету у Београду 2004.године. Рад из уже специјализације одбранила је 2006. године под називом „Секундарна аменореја код пременопаузних пацијенткиња на антрациклинској хемиотерапији (ФАЦ/ФЕЦ) са операбилним карциномом дојке“.
Магистарске студије завршила је на Медицинском факултету у Београду, а магистарску тезу одбранила је под називом „Прогностички фактори за рани инвазивни карцином дојке“ 2010.године.
Од 13.10.2015. има функцију Начелника одељења Онкологија (ИНТЕРНО ИВ).
Члан је Друштва лекара Војводине-Српског лекарског друштва, Kанцеролошке секције Војводине и Србије, УМОС-а, БУОН-а и Европског удржења медикалних онколога (ЕСМО) од 2004. године.
Објавила је више стручних радова у домаћој и страној литератури.
Похађа важне домаће и иностране конгресе у оквиру континуиране едукације.

        

                                                  

 

Оставите одговор