Организациона Структура

СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ
СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ-КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Оставите одговор