Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Доктор медицине – 1 извршиоц на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.08.2018. године.
– Оглас истиче 23.08.2018. године.

2.  Медицинска сестра – техничар ССС и ВШС – 10 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 03.08.2018. године.
– Оглас истиче 11.08.2018. године.

3.  Немедицински радник ВСС и ССС – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 20.07.2018. године.
– Оглас истиче 28.07.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

4.  Доктор медицине – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 20.07.2018. године.
– Оглас истиче 28.07.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Доктор медицине – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 20.07.2018. године.
– Оглас истиче 28.07.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

6.  Немедицински радник НК – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 18.07.2018. године.
– Оглас истиче 26.07.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Доктор медицине – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.07.2018. године.
– Оглас истиче 24.07.2018. године.

– Одлука о избору кандидата (неурологија) – ТЕКСТ ОДЛУКЕ
– Одлука о избору кандидата (радиологија) – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор