Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска-сестра техничар ССС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.04.2018. године.
– Оглас истиче 19.04.2018. године.

2.  Возач (ССС) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 10.04.2018. године.
– Оглас истиче 18.04.2018. године.

3.  Администратор за информационе технологије (ССС) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 05.04.2018. године.
– Оглас истиче 13.04.2018. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

4.  Доктор медицине – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.04.2018. године.
– Оглас истиче 12.04.2018. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Здравствени радници (ВСС и ССС) (медицинске сестре и лабораторијски техничар) – 12 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.04.2018. године.
– Оглас истиче 12.04.2018. године.

6.  Медицинска-сестра техничар ВШС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.04.2018. године.
– Оглас истиче 12.04.2018. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Доктор медицине – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 03.04.2018. године.
– Оглас истиче 11.04.2018. године.

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор