Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска сестра-техничар  ВШС – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 17.11.2017. године.
– Оглас истиче 25.11.2017. године.

2.  Доктори медицине – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.11.2017. године.
– Оглас истиче 23.11.2017. године.

3.  Медицинска сестра-техничар  ССС – 3 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.11.2017. године.
– Оглас истиче 23.11.2017. године.

4.  Медицинска сестра-техничар  ВШС – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 24.10.2017. године.
– Оглас истиче 01.11.2017. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Дипломирани социјални радник ВСС – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 24.10.2017. године.
– Оглас истиче 01.11.2017. године.

6.  Немедицински радник ССС и НК – 4 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 24.10.2017. године.
– Оглас истиче 01.11.2017. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Немедицински радник НК (спремачица) – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 24.10.2017. године.
– Оглас истиче 01.11.2017. године.

8.  Медицинска сестра-техничар  ССС – 8 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 20.10.2017. године.
– Оглас истиче 28.10.2017. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)- НОВО

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана 13.09.2017. године у 10:00 часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор