Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

1. Медицинска сестра-техничар ССС – 7 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

-Оглас објављен 14.08.2019. године.
– Оглас истиче 22.08.2019. године

2. Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове у Одељењу за финансијске послове – 1 (један) извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 09.08.2019. године.
– Оглас истиче 17.08.2019. године.

Одлука о избору кандидата –ТЕКСТ ОДЛУКЕ

3. Медицинска сестра-техничар ССС – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 08.08.2019. године.
– Оглас истиче 16.08.2019. године.

4.  Доктор медицине специјалиста РТГ – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 05.08.2019. године.
– Оглас истиче 13.08.2019. године.

Одлука о избору кандидата –ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Помоћни радник НК – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 05.08.2019. године.
– Оглас истиче 13.08.2019. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

6. Доктор медицине (ИНТЕРНА МЕДИЦИНА и РАДИОЛОГИЈА) – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 19.07.2019. године.
– Оглас истиче 27.07.2019. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Дактилограф ССС – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 09.07.2019. године.
– Оглас истиче 17.07.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246