Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Доктор медицине – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 12.06.2018. године.
– Оглас истиче 20.06.2018. године.

2.  Медицинска сестра-техничар ССС – 2 извршиоцa на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 12.06.2018. године.
– Оглас истиче 20.06.2018. године.

3.  Здравствени радник (гинекологија и акушерство) ССС – 2 извршиоцa на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 07.06.2018. године.
– Оглас истиче 15.06.2018. године.

4.  Медицинска-сестра техничар ССС – 6 извршилацa на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 21.05.2018. године.
– Оглас истиче 29.05.2018. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Доктор медицине (неурологија) – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.05.2018. године.
– Оглас истиче 19.05.2018. године.

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

 

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор