Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска сестра-техничар ССС и физиотерапеутски техничар ВШС – укупно 8 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.04.2019. године.
– Оглас истиче 24.04.2019. године.

2.  Лабораторијски техничар ССС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.04.2019. године.
– Оглас истиче 24.04.2019. године.

3.  Доктор медицине – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.04.2019. године.
– Оглас истиче 19.04.2019. године.

4.  Дактилограф – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 09.04.2019. године.
– Оглас истиче 17.04.2019. године.

5.  Спремачица – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 29.03.2019. године.
– Оглас истиче 06.04.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

6.  Медицинска сестра-техничар ССС – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 08.04.2019. године.
– Оглас истиче 16.04.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Медицинска сестра-техничар ССС – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 19.03.2019. године.
– Оглас истиче 27.03.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

8.  Медицинска сестра-техничар и лабораторијски техничар ССС – 7 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 19.03.2019. године.
– Оглас истиче 27.03.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

9.  Медицинска сестра-техничар ВШС и ССС – 6 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 14.03.2019. године.
– Оглас истиче 22.03.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

10.  Доктор медицине – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 25.02.2019. године.
– Оглас истиче 05.03.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246