Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска сестра-техничар ССС – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 19.02.2019. године.
– Оглас истиче 27.02.2019. године.

2.  Медицинска сестра-техничар ССС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 30.01.2019. године.
– Оглас истиче 07.02.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

3.  Медицинска сестра-техничар ВСС и ССС – 10 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 18.01.2019. године.
– Оглас истиче 26.01.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

4.  Доктор медицине (офталмологија) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 17.01.2019. године.
– Оглас истиче 25.01.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246