Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦАТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 06.09.2017. године.
– Оглас истиче 14.09.2017. године

 

1.  Медицинске сестре-техничари  ССС – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 12.09.2017. године.
– Оглас истиче 20.09.2017. године

2.  Немедицински радник НК – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.09.2017. године.
– Оглас истиче 19.09.2017. године

3.  Медицинске сестре-техничари  ВСС – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 05.09.2017. године.
– Оглас истиче 13.09.2017. године

4.  Медицинске сестре-техничари  ССС – 5 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 25.08.2017. године.
– Оглас истиче 03.09.2017. године

5.  Немедицински радници  ВСС – 2 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 25.08.2017. године.
– Оглас истиче 03.09.2017. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

6.  3 ВСС и 1 НК на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ и 1 ВСС на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.08.2017. године.
– Оглас истиче 24.08.2017. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7. Медицинске сестре-техничари ССС и ВСС – 9 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.08.2017. године.
– Оглас истиче 19.08.2017. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

8. Доктори медицине – 5 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.08.2017. године.
– Оглас истиче 12.08.2017. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

Измена одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)- НОВО

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана 13.09.2017. године у 10:00 часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор