Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска-сестра техничар ССС – 10 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.01.2018. године.
– Оглас истиче 23.01.2018. године.

2.  Здравствени радник ВШС – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.01.2018. године.
– Оглас истиче 23.01.2018. године.

3.  Немедицински радник НК – 3 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.01.2018. године.
– Оглас истиче 23.01.2018. године.

4.  Немедицински радник ВСС (дипл.инж.) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 15.01.2018. године.
– Оглас истиче 23.01.2018. године.

5.  Медицинска сестра-техничар  ССС – 8 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 09.01.2018. године.
– Оглас истиче 17.01.2018. године.

6.  Администратор за информационе технологије (ССС) – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 09.01.2018. године.
– Оглас истиче 17.01.2018. године.

7.  Здравствени радници (доктор медицине и виши радиолошки техничар) – 5 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ –ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 28.11.2017. године.
– Оглас истиче 06.12.2017. године.

Одлука о избору кандидата (радиолошки техничари) – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор