Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска сестра – техничар ССС – 6 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.12.2018. године.
– Оглас истиче 12.12.2018. године.

2.  Техничар одржавања одеће НК – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 04.12.2018. године.
– Оглас истиче 12.12.2018. године.

3.  Доктор медицине (гинекологија и акушерство) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 30.11.2018. године.
– Оглас истиче 08.12.2018. године.

4.  Доктор медицине специјалиста радиологије – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 28.11.2018. године.
– Оглас истиче 06.12.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Медицинска сестра – техничар ССС – 4 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 26.11.2018. године.
– Оглас истиче 04.12.2018. године.

6.  Техничар одржавања ИТ   ССС – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 23.11.2018. године.
– Оглас истиче 01.12.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Доктор медицине – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 21.11.2018. године.
– Оглас истиче 29.11.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

8.  Доктор медицине – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 08.11.2018. године.
– Оглас истиче 16.11.2018. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246

Оставите одговор