Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1.  Медицинска сестра-техничар ССС – 5 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 14.06.2019. године.
– Оглас истиче 22.06.2019. године.

2.  Немедицински радник НК (помоћни радник и спремачица) – 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 05.06.2019. године.
– Оглас истиче 13.06.2019. године.

3.  Немедицински радник НК (спремачица и кухиња) – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 23.05.2019. године.
– Оглас истиче 31.05.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

4.  Медицинска сестра-техничар ССС – 6 извршилаца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 21.05.2019. године.
– Оглас истиче 29.05.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

5.  Магационер – економ ССС – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 21.05.2019. године.
– Оглас истиче 29.05.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

6.  Доктор медицине (гинекологија) – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.05.2019. године.
– Оглас истиче 24.05.2019. године.

– Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

7.  Доктор медицине специјалиста (гинекологија и патологија) – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 16.05.2019. године.
– Оглас истиче 24.05.2019. године.

 

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246