Огласи за посао

Огласи за пријем у радни однос

 

1. Медицинска сестра-техничар ССС; Виша медициска сестра-техничар и физиотерапеутски техничар ССС – укупно 8 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 03.10.2019. године.
– Оглас истиче 11.10.2019. године

2. Портир и радник обезбеђења ССС / НК  – укупно 2 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 03.10.2019. године.
– Оглас истиче 11.10.2019. године

3. Немедицински радник НК – 3 извршиоца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 03.10.2019. године.
– Оглас истиче 11.10.2019. године

5. Магистар фармације – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 01.10.2019. године.
– Оглас истиче 09.10.2019. године

6. Виши радни терапеут – 1 извршилац на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 01.10.2019. године.
– Оглас истиче 09.10.2019. године

7. Медицинска сестра-техничар (гинекологија) ССС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 24.09.2019. године.
– Оглас истиче 02.10.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

8. Медицинска сестра-техничар ССС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 20.09.2019. године.
– Оглас истиче 28.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

9. Медицинска сестра-техничар ССС – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 18.09.2019. године.
– Оглас истиче 26.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

10. Медицинска сестра-техничар ССС – 6 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 18.09.2019. године.
– Оглас истиче 26.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

11. Помоћни радник – кухиња НК – 2 извршиоца на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 18.09.2019. године.
– Оглас истиче 26.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

12. Биолог / молекуларни биолог ВСС – 1 извршилац на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 11.09.2019. године.
– Оглас истиче 19.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

13. Медицинска сестра-техничар ССС – 8 извршилаца на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – ТЕКСТ ОГЛАСА

– Оглас објављен 27.08.2019. године
– Оглас истиче 04.09.2019. године

Одлука о избору кандидата – ТЕКСТ ОДЛУКЕ

 

Оглас за приправнике (обављање обавезног приправничког стажа)

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном средњом медицинском школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица потребно је да се пријаве дана _______. године у ____ часова, у зграду Управе, канцеларија Помоћника директора за здравствену негу.

Потребна документација за пријаву кандидата са ССС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Евиденциони картон од Националне службе запошљавање.

Сва заинтересована лица (кандидати) са завршеном вишом медицинском школом, односно високом здравственом школом која желе да обаве обавезан приправнички стаж у својству волонтера (без заснивања радног односа) у Општој болници Суботица, Суботица, Суботица могу се пријавити сваког радног дана у периоду од 8,00-15,00, путем телефона на број: 065 91 55 246

Потребна документација за пријаву кандидата са ВСС:
Фотокопија дипломе (оригинал на увид);
Лична карта;
Приправничка књижица;
Евиденциони картон од Националне службе за запошљавање.

За све додатне информације можете се обратити медицинској сестри Башић Палковић Изабели на број телефона 065 91 55 246