slika 6

Одлука о забрани посета због грипа

У складу са чланом 17. Статута Опште болнице Суботица, Суботица, дел. бр. 04-6727 и извештаја Помоћника директора за квалитет о процени епидемолошке ситуације бр. 01- директор је дана 01.02.2019. године донео следећу

                                         ОДЛУКУ

ЗАБРАЊУЈУ СЕ посете пацијентима и другим лицима која нису запослена у Општој болници Суботица.

Обавезују се запослени у Општој болници Суботица да се строго придржавају “Препорука за контролу ширења грипа унутар здравствених установа” од 25.12.2018. године.

Ова одлука ступа на снагу почев од 01.02.2019. године и важиће до опозива.

директор Опште болнице
др сци мед Слободан Пушкар