Извод из кућног реда

Правилник се примењује од 21.09.2009. године

1. ВРЕМЕ ПОСЕТЕ БОЛЕСНИЦИМА:
[табле ид=2 /] У ЈЕДНОМ ТЕРМИНУ ДОЗВОЉЕНЕ СУ ПОСЕТЕ МАКСИМАЛНО ДВА ЛИЦА ПО БОЛЕСНИКУ.
ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ ПОСЕТЕ УЛАЗАК ЦИВИЛИМА У БОЛНИЦУ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕН. ОД 17.00 х ОДЕЉЕЊА СЕ ЗАКЉУЧАВАЈУ.

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БОЛЕСНИКА

ТЕЛЕФОНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ БОЛЕСНИКА МОГУ СЕ ДОБИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 13.00-15.00 х

3. ОТПУСТ ИЗ БОЛНИЦЕ

ОТПУСНИЦЕ СЕ УРУЧУЈУ ПОСЛЕ 11 х

 

4. У КРУГ БОЛНИЦЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ УЛАЗАК:

– ВОЗИЛИМА ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ
– СЛУЖБЕНИМ ВОЗИЛИМА – СА НАЛОГОМ
– ЗАПОСЛЕНИМА У БОЛНИЦИ
– ДОСТАВНИМ ВОЗИЛИМА
– ВОЗИЛИМА ЗА ИЗНОШЕЊЕ НОВОРОДЈЕНИХ БЕБА И УНОШЕЊЕ ПОРОДИЉА –  НАЈДУЖЕ ДЕСЕТ МИНУТА
– ВОЗИЛИМА СА НЕПОКРЕТНИМ БОЛЕСНИЦИМА–  НАЈДУЖЕ ДЕСЕТ МИНУТА
– ВОЗИЛИМА И ОСОБАМА СА ПРОПУСНИЦОМ ЛЕКАРА

5.  УЛАЗАК ПАЦИЈЕНАТА У БОЛНИЦУ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПРЕГЛЕДЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ НАЈРАНИЈЕ ОД 7.00 х, А ПОСЛЕ  16.30 х САМО УЗ:

-ВАЖЕЋИ УПУТ
– ПРИКАЗ Л.К. (или други докуменат о идентификацији)
Портир је дужан уписати сваког пацијента у књигу евиденције уз  задржавање личне карте (коју враћа приликом изласка).

6. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ У БОЛЕСНИЧКИМ СОБАМА И ОСТАЛИМ ПРОСТОРИЈАМА И У КРУГУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕИзузетно, пушење је дозвољено пацијентима Одељења за психијатрију и Одељења за онкологију, у посебним просторијама одређеним за пушење на којима је истакнут знак да је пушење дозвољено.

7. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ УЛАЗАК НЕПРИКЛАДНО ОДЕВЕНИХ ОСОБА (кратке панталоне, атлет мајице и сл.)

8. ПРИЛИКОМ УЛАСКА У БОЛНИЦУ ОБАВЕЗА ЈЕ ЈАВИТИ СЕ ПОРТИРУ!

9. У 21.00 х УЛАЗ У БОЛНИЦУ СЕ ЗАКЉУЧАВА!

Директор Опште Болнице Суботица
Др Горан Бићанин,
неурохирург,с.р

 

Оставите одговор