Јавне набавке 2019

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Услуге одржавања објеката и површина, постројења и система 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање немедицинске опреме 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање медицинске опреме 03.01.2019.
– Услуге одржавања и унапређења информационог система 03.01.2019.
– Услуге испитивања и баждарења опреме и постројења 03.01.2019.
– Технички материјал за објекте, постројења и опрему 03.01.2019.
– Медицинска опрема и апарати 03.01.2019.
– Инструменти за извођење хируршких интервенција 03.01.2019.
– Моторна возила 03.01.2019.
– Завојни материја (објављено 04.01.2019.)
– Дозиметрија (објављено 04.01.2019.)
– Хигијена и дезинфекција (објављено 04.01.2019.)
– Хемикалије, стакло и пластика  (објављено 04.01.2019.)
– Хемодијализа (објављено 04.01.2019.)
– Хирургија (објављено 04.01.2019.)
– Лекови  (објављено 04.01.2019.)
– Материјал за ангио салу (објављено 04.01.2019.)
– Санитет (објављено 04.01.2019.)
– Медицински гасови и течни хелијум (објављено 04.01.2019.)
– Намирнице (објављено 04.01.2019.)
– Ортопедија  (објављено 04.01.2019.)
– Осигурање  (објављено 04.01.2019.)
– Потрошни за фако апарат Stellaris  (објављено 04.01.2019.)
– Природни гас (објављено 04.01.2019.)
– Уградни за орл (објављено 04.01.2019.)
– Урологија (објављено 04.01.2019.)
– Трансфузија (објављено 04.01.2019.)

1. Јавна набавка: сензори за пацијент мониторе, бр. 2/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 3/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка: канцеларијски материјал, бр. 4/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 08.02.2019.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене и допуне 
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

4. Јавна набавка: замена делова на систему за магнетну резонанцу, бр. 5/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 25.02.2019.
Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

5. Јавна набавка: Течни и гасовити хелијум, бр. 6/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 26.02.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

6. Јавна набавка: Одржавање СЛИС-а, бр. 9/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 06.03.2019.
Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

7. Јавна набавка: Осигурање лица, бр. 10/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 06.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измене конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

8. Јавна набавка: Једнократни веш, бр. 14/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

9. Јавна набавка: Средства за хигијену, бр. 12/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (последња страна)
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

10. Јавна набавка: Материјал за лапароскопију, бр. 13/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.03.2019.
Нови рок за подношење понуда: 15.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључивању ОС
Обавештење о закљученим ОС

11. Јавна набавка: Услуге третмана медицинског и инфективног отпада, бр. 08/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 07.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12. Јавна набавка: Централни венски кататери, бр. 07/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

13. Јавна набавка: Услуге чишћења, бр. 17/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о обустави поступка ЈН
– Обавештење о обустави поступка ЈН

14. Јавна набавка: Реагенси и потрошни материјал, бр. 16/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученим оквирним споразумима

15. Јавна набавка: Галенски лекови, бр. 21/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

16. Јавна набавка: Хемикалије, реагенси и медицински потрошни материјал, бр. 24/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2019.
Нови рок за подношење понуда; 26.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
– Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 
Обавештење о продужењу рока
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума 2
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

17. Јавна набавка: Постељина, платно и мантили, бр. 01/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 22.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

18. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију  пословања, бр. 25/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 03.04.2019.
 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

19. Јавна набавка: Одржавање лифтова, бр. 19/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 03.04.2019.
Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

20. Јавна набавка: Одржавање возила, бр. 23/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 08.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

21. Јавна набавка: Одржавање објеката, бр. 18/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 08.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

22. Јавна набавка: Опрема и делови за рачунаре,
компоненте и периферни уређаји, бр. 11/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 03.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом ОС

23. Јавна набавка: материјал за хемодијализу, бр. 26/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.04.2019.
Нови рок за подношење понуда:16.04.2019.
Нови рок за подношење понуда бр.2: 17.04.2019.
 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Обавештење о продужењу рока бр.2
Измена конкурсне документације бр.2
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученим ОС

24. Јавна набавка: Завојни материјал, бр. 27/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.04.2019.
Нови рок за подношење понуда: 17.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговор
Обавештење о продужењу рока
Одлука о закључењу ОС
Одлука о закључењу ОС 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

25. Јавна набавка: Биохемијски тестови II део, бр. 28/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом ОС

26. Јавна набавка: Уролошки катетери, бр. 20/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори бр. 2
Одлука о закључењу ОС
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

27. Јавна набавка: медицински потрошни материјал, бр. 29/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о закључењу ОС
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу ОС 2
– Обавештење о закљученим Оквирним споразумима
– Обавештење о обустави поступка

28. Јавна набавка: потрошни материјал у анестезији и реанимацији, бр. 30/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

29. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника, бр. 25/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.04.2019..
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

30. Јавна набавка: материјал за хемодијафилтрацију, бр. 34/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.04.2019..
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

31. Јавна набавка: облоге за влажно зарастање рана, бр. 35/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.04.2019..
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

32. Јавна набавка: шавни материјал, бр. 36/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.04.2019..
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу ОС – измена за партију бр. 6
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

33. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану, бр. 37/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 19.04.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

34. Јавна набавка: медицинска опрема – стерилизатори, бр. 40/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

35. Јавна набавка: медицинска опрема – РТГ систем са плафонским носачем, бр. 41/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

36. Јавна набавка: медицинска опрема – РТГ систем са Ц луком, бр. 42/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

37. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 43/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
– Питања и одговори 3
Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом оквирног споразума

38. Јавна набавка: медицинска опрема – пацијент монитори, бр. 38/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

39. Јавна набавка: медицинска опрема – респиратори, бр. 39/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

40. Јавна набавка: РТГ материјали, бр. 44/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

41. Јавна набавка: остеосинтетски материјал, бр. 45/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

42. Јавна набавка: одржавање опреме, бр. 22/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 06.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Одлука о делимичној обустави
– Обавештење о закљученом ОС

43. Јавна набавка: замена РТГ цеви на ЦТ систему, бр. 32/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Обавештење о закљученом уговору

44. Јавна набавка: Софтверско унапређење система за компјутеризовану томографију , бр. 47/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.05.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

45. Јавна набавка: Имплантати у ортопедији , бр. 49/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.05.2019.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Конкурсна документација – обрасци понуде
Одлука о закључењу ОС
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закључено оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

46. Јавна набавка: Материјал за хемогијализу II део , бр. 46/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Одлука о закључењу ОС
Одлука о закључењу ОС – измена одлуке
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

47. Јавна набавка:Гориво , бр. 48/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 09 .05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

48. Јавна набавка: Операциони микроскоп, бр. 50/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

49. Јавна набавка: Серуми и гел картице , бр. 51/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Питање и одговор
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закњученим оквирним споразумима

50. Јавна набавка: Тестови за трансфузију , бр. 52/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

51. Јавна набавка: Материјал за ангио салу , бр. 54/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

52. Јавна набавка: Материјал за хемодијафилтрацију , бр. 55/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

53. Јавна набавка: Одржавање котловских постројења , бр. 33/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 27.05.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу ОС
– Обавештење о закљученом ОС

54. Јавна набавка: Кесе за крв и епрувете , бр. 53/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.06.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Одлука о измени оквирног споразума
– Одлука о измени оквирног споразума бр. 2

55. Јавна набавка: Природни гас, бр. 58/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
– Одлука о обустави
– Обавештење о обустави

56. Јавна набавка: Лекови ван листе лекова, лекови са „Б листе“ и „Д листе“ , бр. 56/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.06.2019.
Нови рок за подношење понуда: 10.06.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
– Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls) 
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације – обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 2
Одлука о дедели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

57. Јавна набавка: Хемикалије, реагенси и медицински потрошни материјал II део, бр. 57/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.06.2019.
Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закључењом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

58. Јавна набавка: Реагенси и потрошни материјал II део, бр. 59/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.06.2019.
Нови рок за подношење понуда: 14.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

59. Јавна набавка: РТГ материјали, бр. 60/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.06.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

60. Јавна набавка: Сет за укључење и искључење за потребе хемодијализе, бр. 64/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

61. Јавна набавка:Потрошни материјал за вакум терапију, бр. 65/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

62. Јавна набавка:Налепнице и траке за штампач типа „Zebra ZT230″, бр. 66/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 01.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о обустави
– Обавештење о обустави поступка

63. Јавна набавка:Средства за хигијену 2, бр. 61/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 10.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом ОС

64. Јавна набавка:Средства за дезинфекцију II део , бр. 62/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.07.2019.
Нови рок за подношење понуда: 12.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока 
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

65. Јавна набавка:Замена неисправних компоненети на МР систему Siemens AvantoTim, бр. 68/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Oбавештење о закљученом уговору

66. Јавна набавка:Медицински потрошни материјал II део , бр. 63/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.07.2019.
Нови рок за подношење понуда: 16.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације 2
– Питања и одговори бр. 2
– Измена конкурсне документације бр. 3
– Обавештење о продужењу рока
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума 
– Одлука о обустави поступка бр.2
– Одлука о измени одлуке о закључењу оквирног споразума бр.2
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму
– Обавештење о обустави поступка

67. Јавна набавка:Материјал за ангио салу II део , бр. 67/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

68. Јавна набавка:Eлектрични моторни систем са додацима за артропластику и трауму малих и великих костију , бр. 70/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

69. Јавна набавка: Средство за дезинфекцију компатибилно са апаратом типа „Noco Spray“, бр. 71/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

70. Јавна набавка: Траке и папир за медицинске апарате, бр. 69/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 18.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

71. Јавна набавка: одвожење отпада, бр. 73/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 22.07.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

72. Јавна набавка: налепнице и траке за штампач типа „ZEBRA ZT230″, бр. 74/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 24.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

73. Јавна набавка: наруквице за идентификацију, бр. 72/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

74. Јавна набавка: мазут, бр. 75/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

75. Јавна набавка: Oдвожење и третман инфективног медицинског отпада са потрошним материјалом, бр. 76/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 26.07.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

76. Јавна набавка: Потрошни материјал за фако апарат типа „Stellaris“, бр. 77/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.08.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

77. Јавна набавка: медицински потрошни материјал III део, бр. 82/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.09.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Одлука о обустави поступка

78. Јавна набавка: одржавање машинских постројења, бр. 81/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 09.09.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

79. Јавна набавка: Испитивање судова под притиском, бр. 80/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 30.08.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

80. Јавна набавка: Штампани обрасци, бр. 79/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.08.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

81. Јавна набавка: Канцеларијски материјал, бр. 78/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 09.09.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

82. Јавна набавка: Хемикалије, реагенси и медицински потрошни материјал III део, бр. 83/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.09.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
– Одлука о закључењу оквирног споразума 
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

83. Јавна набавка: Услуге осигурања, бр. 83/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 27.09.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

84. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете II део, бр. 84/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.10.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључењу оквирног споразума

85. Јавна набавка: уређај за мерење густине костију и састава тела, бр. 85/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.10.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

86. Јавна набавка:хелијум, бр. 86/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.10.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

87. Јавна набавка: завршетак адаптације простора за центар за вантелесну оплодњу бр. 88/19-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

88. Јавна набавка: Алергени бр. 87/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 24.10.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

89. Јавна набавка: видео гастроскоп и иригациона пумпа          бр. 89/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

90. Јавна набавка: игле за биопсију бр. 92/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.11.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора

91. Јавна набавка: аерационе цевчице бр. 93/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

92. Јавна набавка: мазут бр. 91/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

93. Јавна набавка: материјал за апарат типа Xprecia Stride бр. 94/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

94. Јавна набавка: услуге одржавања опреме 90/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 20.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори

95. Јавна набавка: Телекомуникационе услуге 95/19-У/ЈНМВ
Рок за подношење понуда: 15.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одоговри

94. Јавна набавка: Опрема за офталмолошку амбуланту 96/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.11.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.40)
– Питања и одоговори