Јавне набавке 2019

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Услуге одржавања објеката и површина, постројења и система 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање немедицинске опреме 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање медицинске опреме 03.01.2019.
– Услуге одржавања и унапређења информационог система 03.01.2019.
– Услуге испитивања и баждарења опреме и постројења 03.01.2019.
– Технички материјал за објекте, постројења и опрему 03.01.2019.
– Медицинска опрема и апарати 03.01.2019.
– Инструменти за извођење хируршких интервенција 03.01.2019.
– Моторна возила 03.01.2019.
– Завојни материја (објављено 04.01.2019.)
– Дозиметрија (објављено 04.01.2019.)
– Хигијена и дезинфекција (објављено 04.01.2019.)
– Хемикалије, стакло и пластика  (објављено 04.01.2019.)
– Хемодијализа (објављено 04.01.2019.)
– Хирургија (објављено 04.01.2019.)
– Лабораторија (објављено 04.01.2019.)
– Лекови  (објављено 04.01.2019.)
– Материјал за ангио салу (објављено 04.01.2019.)
– Санитет (објављено 04.01.2019.)
– Медицински гасови и течни хелијум (објављено 04.01.2019.)
– Намирнице (објављено 04.01.2019.)
– Ортопедија  (објављено 04.01.2019.)
– Осигурање  (објављено 04.01.2019.)
– Потрошни за фако апарат Stellaris  (објављено 04.01.2019.)
– Природни гас (објављено 04.01.2019.)
– Уградни за орл (објављено 04.01.2019.)
– Урологија (објављено 04.01.2019.)
– Трансфузија (објављено 04.01.2019.)