Јавне набавке 2019

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Услуге одржавања објеката и површина, постројења и система 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање немедицинске опреме 03.01.2019.
– Одржавање опреме – одржавање медицинске опреме 03.01.2019.
– Услуге одржавања и унапређења информационог система 03.01.2019.
– Услуге испитивања и баждарења опреме и постројења 03.01.2019.
– Технички материјал за објекте, постројења и опрему 03.01.2019.
– Медицинска опрема и апарати 03.01.2019.
– Инструменти за извођење хируршких интервенција 03.01.2019.
– Моторна возила 03.01.2019.
– Завојни материја (објављено 04.01.2019.)
– Дозиметрија (објављено 04.01.2019.)
– Хигијена и дезинфекција (објављено 04.01.2019.)
– Хемикалије, стакло и пластика  (објављено 04.01.2019.)
– Хемодијализа (објављено 04.01.2019.)
– Хирургија (објављено 04.01.2019.)
– Лабораторија (објављено 04.01.2019.)
– Лекови  (објављено 04.01.2019.)
– Материјал за ангио салу (објављено 04.01.2019.)
– Санитет (објављено 04.01.2019.)
– Медицински гасови и течни хелијум (објављено 04.01.2019.)
– Намирнице (објављено 04.01.2019.)
– Ортопедија  (објављено 04.01.2019.)
– Осигурање  (објављено 04.01.2019.)
– Потрошни за фако апарат Stellaris  (објављено 04.01.2019.)
– Природни гас (објављено 04.01.2019.)
– Уградни за орл (објављено 04.01.2019.)
– Урологија (објављено 04.01.2019.)
– Трансфузија (објављено 04.01.2019.)

1. Јавна набавка: сензори за пацијент мониторе, бр. 2/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.02.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 3/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.02.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка: канцеларијски материјал, бр. 4/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 08.02.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене и допуне 
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

4. Јавна набавка: замена делова на систему за магнетну резонанцу, бр. 5/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 25.02.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

5. Јавна набавка: Течни и гасовити хелијум, бр. 6/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 26.02.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора

6. Јавна набавка: Одржавање СЛИС-а, бр. 9/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 06.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

7. Јавна набавка: Осигурање лица, бр. 10/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 06.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене конкурсне документације
– Одлука о додели уговора

8. Јавна набавка: Једнократни веш, бр. 14/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

9. Јавна набавка: Средства за хигијену, бр. 12/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (последња страна)
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

10. Јавна набавка: Материјал за лапароскопију, бр. 13/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.03.2019.
Нови рок за подношење понуда: 15.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока

11. Јавна набавка: Услуге третмана медицинског и инфективног отпада, бр. 08/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 07.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

12. Јавна набавка: Централни венски кататери, бр. 07/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

13. Јавна набавка: Услуге чишћења, бр. 17/19-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока

14. Јавна набавка: Реагенси и потрошни материјал, бр. 16/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

15. Јавна набавка: Галенски лекови, бр. 21/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

16. Јавна набавка: Хемикалије, реагенси и медицински потрошни материјал, бр. 24/19-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2019.
Нови рок за подношење понуда; 26.03.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
– Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 
Обавештење о продужењу рока

17. Јавна набавка: Постељина, платно и мантили, бр. 01/19-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 22.03.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

18. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију  пословања, бр. 25/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 03.04.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

19. Јавна набавка: Одржавање лифтова, бр. 19/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 03.04.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

20. Јавна набавка: Одржавање возила, бр. 23/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 08.04.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

21. Јавна набавка: Одржавање објеката, бр. 18/19-У/МВ
Рок за подношење понуда: 08.04.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација