Јавне набавке 2018

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Претходно обавештење – услуге личне дозиметрије и извора зрачења (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – хемикалије, стакло и пластика (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за хемодијализу (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – средства и прибор за хигијену и средства за дезинфекцију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни и уградни материјал у хирургији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – лабораторијски реагенси и потрошни материјал у лабораторији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – лекови (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – материјал за ангио салу (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – медицински и технички гасови и течни хелијум (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – намирнице за исхрану болесника (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – уградни материјал у ортопедији и трауматологији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – услуге осигурања (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за фако апарат „Stellaris“ (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за плазма стерилизатор „Sterrad“ (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – испорука природног гаса (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – медицински потрошни материјал (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за трансфузију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – уградни материјал за оториноларингологију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за урологију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – завојни материјал (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање објеката (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање немедицинске опреме (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање медицинске опреме (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање информационог система (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – услуге испитивања и баждарења опреме и постројења (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – технички материјал за објекте, постројења и опрему (објављено: 19.01.2018.)

1. Јавна набавка: лекови са „Д листе“, бр. 1/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.02.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације – обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације 2
– Измена конкурсне документације 2 – обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора

2.Јавна набавка: једнократни сетови и мантили, бр. 13/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 07.02.2018.
– Позив за подношење понуде
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

3.Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал I део, бр. 2/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

4.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате I део, бр. 3/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

5.Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал I део, бр. 4/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

6.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор I део, бр. 5/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

7.Јавна набавка: реагенси за глукозу I део, бр. 6/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације

8.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар I део, бр. 7/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

9.Јавна набавка: материјал за хемодијализу, бр. 17/18-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 13.02.2018.
– Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора

10.Јавна набавка: потрошни материјал за хемодијафилтрацију, бр. 16/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

11.Јавна набавка: централни венски катетери за хемодијализу, бр. 15/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори

12.Јавна набавка: материјал за хемодијализу II део, бр. 8/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

13.Јавна набавка: постељина, платно и мантили, бр. 14/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.02.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 
– Питања и одговори
– Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације

14. Јавна набавка: серуми за крвне групе и гел картице, бр. 10/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

15. Јавна набавка: тестови за трансфузију, бр. 11/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

16. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете, бр. 9/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

17. Јавна набавка: одржавање система за магнетну резонанцу, бр. 19/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација