Јавне набавке 2018

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Претходно обавештење – услуге личне дозиметрије и извора зрачења (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – хемикалије, стакло и пластика (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за хемодијализу (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – средства и прибор за хигијену и средства за дезинфекцију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни и уградни материјал у хирургији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – лабораторијски реагенси и потрошни материјал у лабораторији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – лекови (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – материјал за ангио салу (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – медицински и технички гасови и течни хелијум (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – намирнице за исхрану болесника (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – уградни материјал у ортопедији и трауматологији (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – услуге осигурања (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за фако апарат „Stellaris“ (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за плазма стерилизатор „Sterrad“ (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – испорука природног гаса (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – медицински потрошни материјал (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за трансфузију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – уградни материјал за оториноларингологију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за урологију (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – завојни материјал (објављено: 18.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање објеката (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање немедицинске опреме (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање медицинске опреме (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – одржавање информационог система (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – услуге испитивања и баждарења опреме и постројења (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – технички материјал за објекте, постројења и опрему (објављено: 19.01.2018.)
– Претходно обавештење – медицинска опрема (објављено: 15.03.2018.)
– Претходно обавештење – инструменти за извођење хируршких интервенција (објављено: 15.05.2018.)
– Претходно обавештење – моторна возила (објављено: 09.07.2018.)

1. Јавна набавка: лекови са „Д листе“, бр. 1/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.02.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације – обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације 2
– Измена конкурсне документације 2 – обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

2.Јавна набавка: једнократни сетови и мантили, бр. 13/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 07.02.2018.
– Позив за подношење понуде
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

3.Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал I део, бр. 2/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

4.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате I део, бр. 3/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

5.Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал I део, бр. 4/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

6.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор I део, бр. 5/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

7.Јавна набавка: реагенси за глукозу I део, бр. 6/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

8.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар I део, бр. 7/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

9.Јавна набавка: материјал за хемодијализу, бр. 17/18-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 13.02.2018.
– Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

10.Јавна набавка: потрошни материјал за хемодијафилтрацију, бр. 16/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

11.Јавна набавка: централни венски катетери за хемодијализу, бр. 15/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

12.Јавна набавка: материјал за хемодијализу II део, бр. 8/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 14.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 20.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 3
Питања и одговори 3
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
– Одлука о измени уговора

13.Јавна набавка: постељина, платно и мантили, бр. 14/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.02.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 
– Питања и одговори
– Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

14. Јавна набавка: серуми за крвне групе и гел картице, бр. 10/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

15. Јавна набавка: тестови за трансфузију, бр. 11/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 19.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 21.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 22.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације 4
Обавештење о продужењеу рока 3
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

16. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете, бр. 9/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 21.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

17. Јавна набавка: одржавање система за магнетну резонанцу, бр. 19/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

18. Јавна набавка: потрошни материјал за вакум терапију, бр. 20/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

19. Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика, бр. 21/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.03.2018.
Нови рок за подношење понуда: 27.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

20.Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал II део, бр. 22/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 15.03.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

21.Јавна набавка: услуге третмана медицинског и инфективног отпада, бр. 18/18-У/МВ
Рок за подношење понуда: 20.03.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

22.Јавна набавка: остеосинтетски материјал I, бр. 25/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.03.2018
Позив за подношење понуде
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

23.Јавна набавка: једнократни веш, бр. 26/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.03.2018
– Позив за подношење понуде
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
– Одлука о измени уговора
– Одлука о измени уговора бр. 2

24.Јавна набавка: завојни материјал, бр. 27/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.03.2018
Нови рок за подношење понуда: 02.04.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 3
– Одлука о закључењу оквирних споразума
– Обавештење о закљученим оквирним споразумима

25.Јавна набавка: одржавање објеката, бр. 23/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 02.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.Јавна набавка: одржавање возила, бр. 28/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 02.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

27.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор II део, бр. 29/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.Јавна набавка: гелови за електроферезу I део, бр. 30/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
– Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

29.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате II део, бр. 31/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
– Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

30.Јавна набавка: реагенси за глукозу II део, бр. 32/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
– Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

31.Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал II део, бр. 34/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Одлука о закључењу оквирног споразума
 Обавештење о закљученом оквирном споразуму

32.Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал III део, бр. 35/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Позив за подношење понуда (измена)
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

33.Јавна набавка: медицински потрошни материјал, бр. 36/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
Нови рок за подношење понуда: 10.04.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Измена Одлуке о додели уговора (у делу партије бр. 37)
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
– Одлука о измени уговора

34.Јавна набавка: течни и гасовити хелијум, бр. 37/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

35.Јавна набавка: одржавање клима уређаја, бр. 38/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

36.Јавна набавка: одржавање машинских постројења, бр. 39/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

37.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар II део, бр. 33/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.04.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

38.Јавна набавка: шавни материјал, бр. 12/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.04.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Питања и одговори
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

39.Јавна набавка: траке и папири за медицинске апарате, бр. 40/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 16.04.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

40.Јавна набавка: имплантати у ортопедији I део, бр. 41/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
Конкурсна документација – обрасци понуде – измена (.xls)
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

41.Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника, бр. 42/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.04.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

42.Јавна набавка: уролошки катетери, бр. 47/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.05.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

43.Јавна набавка: материјал за ангио салу, бр. 46/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.05.2018
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

44.Јавна набавка: одржавање медицинске опреме 1, бр. 24/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 09.05.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

45.Јавна набавка: медицинска опрема – ултразвучни колор доплер апарати, бр. 45/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.05.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору
– Одлука о измени уговора

46.Јавна набавка: хемикалије за микробиологију и патологију, бр. 48/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.05.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

47.Јавна набавка: материјал у анестезији и реанимацији, бр. 44/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.05.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Одлука о измени уговора

48. Јавна набавка: лекови за хуману употребу II део, бр. 49/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.05.2018.
Нови рок за подношење понуда: 24.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

49. Јавна набавка: потрошни материјал за ултразвучни нож типа „Harmonic“, бр. 50/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

50. Јавна набавка: прозирна покривка за централни венски катетер, бр. 51/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.05.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

51. Јавна набавка: Консултантске услуге за потребе реконструкције објеката Опште болнице Суботица ,                  бр. 52/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.06.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору
– Одлука о измени уговора

52. Јавна набавка: Услуга израде акта о процени ризика на радном месту и у радној околини Опште болнице Суботица , бр. 43/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.05.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документација (стр.33)
– Питања и одговори 3
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документација (стр.34)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

53. Јавна набавка: остеосинтетски материјал II део, бр. 53/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.06.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима
Одлука о измени уговора

54. Јавна набавка: шавни материјал II део, бр. 54/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.06.2018
Нови рок за подношење понуда: 11.06.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

55. Јавна набавка: канцеларијски материјал, бр. 55/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 05.06.2018
Нови рок за подношење понуда : 06.06.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 4
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

56. Јавна набавка: лекови са „Д листе“ III део, бр. 58/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.06.2018.
Нови рок за подношење понуда: 15.06.2018.
Нови рок за подношење понуда: 18.06.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације – обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Измена конкурсне документације 2 – обрасци понуде (.xls)
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 3
– Измена конкурсне документације 3 – обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
Одлука о измени угвора

57. Јавна набавка: галенски лекови за употребу у хуманој медицини, бр. 61/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.06.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

58. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете II део, бр. 56/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.06.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације 2
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

59. Јавна набавка: тестови за трансфузију II део, бр. 57/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.06.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

60. Јавна набавка: средство за дезинфекцију компатибилно са апаратом „Noco Spray“, бр. 62/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.06.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

61. Јавна набавка: средства за хигијену, бр. 60/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.06.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

62. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 59/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.06.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о закљученим уговорима бр. 2
– Обавештење о закљученим уговорима бр. 3

63. Јавна набавка: гориво, бр. 63/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 03.07.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације – стр.27
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом ОС

64. Јавна набавка: облоге за влажно зарастање рана, бр. 65/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.07.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

65. Јавна набавка: материјал за ангио салу II део, бр. 66/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.07.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Измена конкурсне документације 2
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

66. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану, бр. 69/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.07.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

67. Јавна набавка: Набавка система за компјутеризовану томографију (цт) са додатном опремом, бр. 71/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.07.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

68. Јавна набавка: остеосинтетски материјал III део, бр. 67/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.07.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
– Одлука о измени уговора

69.Јавна набавка: медицински потрошни материјал II део, бр. 70/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.08.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

70.Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика II, бр. 64/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.08.2018.
Нови рок за подношење понуда: 03.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

71.Јавна набавка: Уље за ложење – мазут, бр. 75/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 31.07.2018– Обавештење о обустави поступка– Обавештење о обустави поступка
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

72.Јавна набавка: Портабилни ултразвучни колор доплер апарати, бр. 74/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.07.2018.
– Позив за подошење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

73.Јавна набавка: потрошни и уградни материјал за лапароскопију, бр. 76/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.08.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
– Одлука о измени уговора

74.Јавна набавка: материјал за хемодијализу II део, бр. 77/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.08.2018
– Позив за подошење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

75.Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију  пословања, бр. 78/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.08.2018
– Позив за подошење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

76.Јавна набавка: средства за дезинфекцију II део, бр. 80/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.08.2018
Нови рок за подношење понуда; 24.08.2018.
– Позив за подошење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 
– Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

77.Јавна набавка: шавни материјал III део, бр. 81/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.08.2018
– Позив за подошење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

78.Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика III део, бр. 82/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.08.2018
– Позив за подошење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

79.Јавна набавка: таблетирана со за омекшавање воде у лабораторији, стерилизацији и котларници, бр. 83/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.08.2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

80.Јавна набавка: Услуге осигурања, бр. 79/18-У/МВ
Рок за подношење понуда: 28.08.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

81.Јавна набавка: имплантати у ортопедији II део, бр. 68/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.08.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора
– Oбавештење о закљученим уговорима
Одлука о измени уговора

82.Јавна набавка: уређај за заштиту рачунарске мреже, бр. 85/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.08.2018
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о обустави поступка

83.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар III део, бр. 88/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључивању оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

84.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за агрегацију тромбоцита, бр. 89/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

85.Јавна набавка: Испитивање функционалности и безбедности медицинске опреме са отклањањем недостатака, бр. 86/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума

86.Јавна набавка: хируршке мрежице, бр. 90/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.09.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

87.Јавна набавка: одржавање медицинске опреме 2, бр. 87/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.09.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о заккључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

88.Јавна набавка: средства за дезинфекцију III део, бр. 91/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

89.Јавна набавка: аерационе цевчице, бр. 92/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

90.Јавна набавка: медицински потрошни материјал III део, бр. 93/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.09.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Измена одлуке о додели уговора (у делу партије бр. 4)
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
– Одлука о измени уговора

91.Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика IV део, бр. 94/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.10.2018.
Нови рок за подношење понуда: 02.10.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

92.Јавна набавка: игле за биопсију, бр. 84/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.10.2018.
Нови рок за подношење понуда: 09.10.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
– Oбавештење о закљученом уговору

93.Јавна набавка: алергени, бр. 95/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 01.10.2018.
Нови рок за подношење понуда: 02.10.2018.
Нови рок за подношење понуда бр.2: 08.10.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

94.Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал IV део, бр. 96/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

95.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате III део, бр. 97/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму  

96.Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал III део, бр. 98/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

97.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор III део, бр. 99/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

98.Јавна набавка: лабораторијски реагенси и потрошни материјал за глукозу  III део, бр. 100/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

99.Јавна набавка: гелови за електроферезу II део, бр. 101/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

100.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за комплетну анализу урина, бр. 102/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2018.
– Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

101.Јавна набавка: Материјал за апарат типа Фресениус, бр. 104/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

102.Јавна набавка: траке за урин, бр. 103/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

103.Јавна набавка: одржавање објеката, бр. 105/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом уговору

104. Јавна набавка: систем за компјутеризовану радиографију, бр.107/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 19.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

105.Јавна набавка: услуге третмана медицинског и инфективног отпада II део , бр. 109/18-У/МВ
Рок за подношење понуда: 24.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

106.Јавна набавка: тестови за трансфузију III део , бр. 106/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

107.Јавна набавка: остеосинтетски материјал IV део , бр. 108/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
– Одлука о измени уговора
– Одлука о измени уговора бр. 2

108.Јавна набавка: средства за хигијену 2, бр. 111/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.11.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора

109.Јавна набавка: материја за ангио салу III део, бр. 110/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.11.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

110.Јавна набавка: медицински потрошни материјал IV део, бр. 112/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.11.2018.
Нови рок за подношење понуда: 14.11.2018.
Нови рок за подношење понуда: 15.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

111.Јавна набавка: медицински и технички гасови, бр. 113/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.11.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

112.Јавна набавка: материјал за хемодијализу III део, бр. 120/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.11.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

113.Јавна набавка: лабораторијски реагенси за апарат Humanex, бр. 121/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.11.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

114. Јавна набавка: лекови са „Д листе“ IV део, бр. 122/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.11.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

115. Јавна набавка: шавни материјал IV део, бр. 117/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.11.2018.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

116. Јавна набавка: реагенси, стакло и пластика V део, бр. 123/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

117.Јавна набавка: потрошни материјал за лапароскопију, бр. 125/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.12.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

118.Јавна набавка: штампани обрасци, бр. 72/18-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 05.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

119.Јавна набавка: омче за трансуретралну ресекцију, бр. 127/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.12.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

120.Јавна набавка: сет за укључење и искључење за потребе хемодијализе, бр. 126/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о обустави

121.Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника , бр. 124/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

122.Јавна набавка: материја за ангио салу IV део, бр. 130/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

123.Јавна набавка: дечија храна, бр. 128/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.12.2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

124.Јавна набавка: одржавање немедицинске опреме, бр. 115/18-У/ОП
Рок за подношење понуда: 27.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

125.Јавна набавка: одвожење отпада, бр. 129/18-У/МВ
Рок за подношење понуда: 24.12.2018.
Нови рок за подношење понуда: 26.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

126.Јавна набавка: рукавице прегледне нестерилне, бр. 132/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

127.Јавна набавка: сет за хемодијализу, бр. 133/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

128.Јавна набавка: испитивање сигурносних вентила, бр. 131/18-У/МВ
Рок за подношење понуда: 26.12.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

129.Јавна набавка: сетови за торакалну хирургију, бр. 136/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

130.Јавна набавка: материјал за хемодијализу IV део, бр. 135/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

131.Јавна набавка: материјал за апарат типа Xprecia Stride бр. 137/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору
– Одлука о измени уговора

132.Јавна набавка: SpO2 сензори за пацијент мониторе „Mindray“ 138/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о обустави поступка

133.Јавна набавка: материјал за Медрад пумпу 139/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

134.Јавна набавка: средства за дезинфекцију IV део, бр. 139/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

135.Јавна набавка: затворени системи за вађење крви, бр. 141/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

136.Јавна набавка: затворени системи за седиментацију, бр. 142/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

137.Јавна набавка: кесе за крв и епрувете III део, бр. 118/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

138.Јавна набавка: тестови за трансфузију IV део, бр. 119/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

139.Јавна набавка: гел картице II део, бр. 134/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

140.Јавна набавка: потрошни материјал за ињектор II део, бр. 145/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

141.Јавна набавка: стакло и пластика VI део II део, бр. 147/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.01.2019.
Нови рок за подношење понуда: 17.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације 
– Обавештење о продужењу рока
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

142.Јавна набавка: остеосинтетски материјал V део, бр. 143/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

143.Јавна набавка: имплантати у ортопедији III део, бр. 144/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – обрасци понуде (.xls)
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације – обрасци понуде (.xls)
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима
– Одлука о измени уговора

144. Јавна набавка: материјал за патологију, бр. 146/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.01.2019.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

145. Јавна набавка: технички материјал, бр. 114/18-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.01.2019.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о закључењу оквирног споразума

– Обавештење о закљученом оквирном споразуму