Јавне набавке 2016

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
Претходно обавештење – лабораторијски реагенси и потрошни материјал везан за апарате (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење (измена) – лабораторијски реагенси и потрошни материјал везан за апарате (објављено: 31.03.)
Претходно обавештење – серуми за крвне групе и гел картице (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – хируршки материјал (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за ултразвучни нож (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – уролошки материјал (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – средства за дезинфекцију (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – рукавице (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – завојни материјал (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал у анестезији (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал у анестезији II део (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – ртг филмови и ртг материјал (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – централни венски катетери (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за апарат „Fisher & Paykel“ (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – шприцеви (објављено: 22.01.)
Претходно обавештење – игле за биопсију (објављено: 22.01.)
– Претходно обавештење – намирнице (објављено: 01.02.) 
– Претходно обавештење – одржавање објеката (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – одржавање мед.опреме (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – одржавање немед.опреме (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – одржавање информационог система (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – испитивање опреме (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – технички материјал (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – остала средства (објављено: 01.02.)
– Претходно обавештење – грађевински и занатски радови на објектима (објављено: 12.02.)
– Претходно обавештење – ангиографски апарат за кардиоваскуларне дијагностичке и интервентне процедуре, са грађевинско-занастским радовима на стављању у функцију опреме, заштитна опрема од јонизујућег зрачења, ињектор контрасног средства, дијагностичка радна станица, дефиблиратор и слична мед. Средства за стављање у функцију ангио сале (објављено: 12.02.)
Претходно обавештење – медицински гасови (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – средства и прибор за хигијену (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – урин траке (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за stellaris (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – имплантати у ортопедији (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – остеосинтетски материјал (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за olympus (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – омче и потрошни материјал за трансуретралну ресекцију (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – галенски лекови у хуманој медицини (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – покривка за централну вену (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – препарати за ентералну исхрану (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – сет за укључење и искључење за дијализу (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за vitek (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – хируршки потрошни и уградни материјал (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – испорука гаса (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – медицински потрошни материјал (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – потрошни материјал у анестезији III део (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – средство за дезинфекцију за noco spray (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – затворени системи за лабораторију (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – лабораторијски тестови (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – вакум терапија (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – хемодијафилтрација (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – хемикалије за патологију (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – хемикалије за микробиологију (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – хемикалије за лабораторију (објављено: 11.03.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за ињектор (објављено: 11.03.)

1. Јавна набавка: услуге осигурања имовине, бр. 1/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 26.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 05.02.
– Питања и одговори 18.02.
– Измена конкурсне документације 18.02.
Одлука о обустави поступка 02.03.
– Обавештење о обустави поступка 14.03.

2. Јавна набавка: пвц кецеље, бр. 3/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 24.02.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 26.02.
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете, бр. 4/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 09.03.
Обавештење о продужењу рока 09.03.
Измена конкурсне документације 09.03.
Одлука о додели уговора 17.03.
Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка: тестови за трансфузију, бр. 5/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 18.02.
Одлука о додели уговора 16.03.
Обавештење о закљученом уговору

5. Јавна набавка: таблетирана со за реверсну осмозу, бр. 7/16-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 29.02.2016.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 01.03.
Обавештење о закљученом уговору

6. Јавна набавка: једнократни хируршки сетови, бр. 9/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Одлука о додели уговора 06.04.
Обавештење о закљученом уговору

7. Јавна набавка: потрошни материјал за плазма стерилизатор, бр. 13/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 25.03.
– Одлука о додели уговора 01.04.
Обавештење о закљученом уговору

8. Јавна набавка: траке и папири за медицинске апарате, бр. 6/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 07.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 03.03.
Измена конкурсне документације 03.03. (Обрасци понуде – .xls)
Одлука о обустави поступка 15.03.
Обавештење о обустави поступка

9. Јавна набавка: централни венски катетери, бр. 8/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Одлука о обустави поступка 16.03.
Обавештење о обустави поступка

10. Јавна набавка: респиратор, бр. 2/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације – стр.32
– Питања и одговори 3
– Обавештење о продужењу рока 2
– Питања и одговори 4
– Измена конкурсне документације – стр,33
– Обавештење о продужењу рока 3
– Питања и одговори 5
– Обавештење о продужењу рока 4
– Питања и одговори 6
– Измена конкурсне документације – стр.35,36
– Одлука о додели уговора

11. Јавна набавка: потрошни материјал за лабораторију и микробиологију, бр. 15/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Измена конкурсне документације 07.03.
Конкурсна документација – Обрасци понуде 07.03. (.xls)
Измена конкурсне документације 22.03.
Конкурсна документација – Обрасци понуде 22.03. (.xls)
Измена конкурсне документације 24.03.
Конкурсна документација – Обрасци понуде 24.03. (.xls)
Обавештење о продужењу рока 24.03.
Одлука о додели уговора 06.04.
Одлука о обустави поступка 06.04.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

12. Јавна набавка: алергени, бр. 14/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 15.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 10.03.
Обавештење о продужењу рока 10.03.
Измена конкурсне документације 10.03.
Одлука о обустави поступка 23.03.
Обавештење о обустави поступка

13. Јавна набавка: намирнице 1, бр. 16/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 17.03
– Измена конкурсне документације (стр.41)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

14. Јавна набавка: таблетирана со за омекшавање воде, бр. 18/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 17.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Одлука о додели уговора 22.03.
Обавештење о закљученом уговору

15. Јавна набавка: Санација санитарног чвора и кречење,          бр. 17/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.03.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

16. Јавна набавка: налепнице и траке за штампач „Zebra ZT230″, бр. 20/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора 05.04.
Обавештење о закљученом уговору

17. Јавна набавка: средства за хигијену I део, бр. 19/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације – Обрасци понуде (.xls)
– Питања и одговори 05.04.
– Измена конкурсне документације 05.04.
– Измена образаца понуда и техничких карактеристика 05.04.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 05.04.
Измена конкурсне документације 07.04.
Измена образаца понуда и техничких карактеристика 07.04.
– Питања и одговори 08.04.
Одлука о додели уговора 28.04.
Обавештење о закљученим уговорима

18. Јавна набавка: механички шиваћи апарати – стаплери, бр. 10/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученим уговорима

19. Јавна набавка: остеосинтетски материјал I део, бр. 12/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученим уговорима

20. Јавна набавка: траке за медицинске апарате, бр. 28/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.03.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора 13.04.
Обавештење о закљученом уговору

21. Јавна набавка: штампани обрасци, бр. 24/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.03.2016.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

22. Јавна набавка: лекови I део, бр. 11/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора 23.04.
Одлука о обустави поступка 23.04.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

23. Јавна набавка: ртг филмови и ртг материјали, бр. 27/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 12.04.
Обавештење о закљученим уговорима

24. Јавна набавка: серуми и гел картице, бр. 30/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.04.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 21.04.
– Обавештење о продужењу рока 25.04.
– Измена конкурсне документације 25.04.
– Питања и одговори 26.04.
Одлука о додели уговора 11.05.
Обавештење о закљученим уговорима

25. Јавна набавка: услуге осигурања имовине, бр. 22/16-У/ПП
Одлука о обустави поступка 25.03.

26. Јавна набавка: Радови на адаптацији улаза на одељење рехабилитације, бр. 33/16-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 14.04.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

27. Јавна набавка: централни венски катетери, бр. 36/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
– Одлука о додели уговора 22.04.
Обавештење о закљученом уговору

28. Јавна набавка: хируршке мрежице, бр. 35/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.04.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора 22.04.
Обавештење о закљученим уговорима

29. Јавна набавка: услуге осигурања имовине, бр. 37/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 04.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 13.04.
– Питања и одговори 2
– Питања и одговори 3
– Питања и одговори 4
Одлука о додели уговора 11.05.
Обавештење о закљученом уговору

30. Јавна набавка: Противпожарна централа са услугом уградње, бр. 38/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.04.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.32,33)
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

31. Јавна набавка: алергени, бр. 34/16-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 07.04.2016.
Одлука о додели уговора 12.04.
Обавештење о закљученом уговору

32. Јавна набавка: завојни материјал, бр. 32/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 25.04.
– Питања и одговори 25.04.
– Питања и одговори 27.04.
– Измена конкурсне документације 27.04.
– Питања и одговори 27.04.
– Питања и одговори 28.04.
Одлука о додели уговора 11.05.
Одлука о обустави поступка 11.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

33. Јавна набавка: санитет I део, бр. 39/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 25.04.
– Питања и одговори 27.04.
– Питања и одговори 27.04.
– Измена конкурсне документације 27.04.
– Питања и одговори 28.04.
Одлука о додели уговора 24.05.
Одлука о обустави поступка 24.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

34. Јавна набавка: Испитивање противпожарне опреме и сигурносних вентила, бр. 26/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 16.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.34-37)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

35. Јавна набавка: артеријске каниле, бр. 29/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 11.05.
Обавештење о закљученом уговору

36. Јавна набавка: сервис медицинске опреме1,бр. 23/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 13.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.57)
– Питања и одговори
Обавештење продужења рока 2
– Измена конкурсне документације (стр.58-59)
– Одлука о додели оквирног споразума

37. Јавна набавка: одржавање возила I део, бр. 41/16-У/МВ
Рок за подношење понуда: 10.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 11.05.
Обавештење о закљученом уговору

38. Јавна набавка: прозирна покривка за  централну вену, бр. 31/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 10.05.
Обавештење о продужењу рока 10.05.
Одлука о додели уговора 17.05.
Обавештење о закљученом уговору

39. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за апарат „Sysmex“, бр. 42/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 24.05.
Обавештење о закљученом уговору

40. Јавна набавка: уролошки катетери, бр. 40/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.05.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 23.05.
– Обавештење о продужењу рока 24.05.
– Измена конкурсне документације 24.05.
Одлука о додели уговора 22.06.
Обавештење о закљученим уговорима

41. Јавна набавка: шавни материјал I део, бр. 43/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.06.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 19.05.
– Питања и одговори 20.05.
Обавештење о продужењу рока 23.05.
– Питања и одговори 24.05.
– Питања и одговори 24.05.
Измена конкурсне документације 01.06.
Одлука о додели уговора 22.06.
Обавештење о закљученим уговорима

42. Јавна набавка: канцеларијски материјал, бр. 25/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 25.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока 18.05.
Измена конкурсне документације 18.05.
– Питања и одговори 20.05.
– Обавештење о продужењу рока 23.05.
– Питања и одговори 23.05.
– Измена конкурсне документације 23.05.
Одлука о додели уговора 02.06.
Обавештење о закљученим уговорима

43. Јавна набавка: имплантати у ортопедији I део, бр. 44/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 1 (.xls)
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 2 (.xls)
Одлука о додели уговора 31.05.
Обавештење о закљученим уговорима

44. Јавна набавка: аерационе цевчице, бр. 45/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 25.05.
Одлука о додели уговора 31.05.
Обавештење о закљученом уговору

45. Јавна набавка: мушеме за покривање болничких кревета, бр. 46/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.05.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 01.06.
Обавештење о закљученом уговору

46. Јавна набавка: ендоскопска опрема за лапароскопију и хистероскопију, бр. 47/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 20.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације (стр.32)
– Одлука о додели уговора

47. Јавна набавка: остеосинтетски материјал II део , бр. 48/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 10.06.
Обавештење о закљученим уговорима

48. Јавна набавка: средство за дезинфекцију компатибилно са апаратом типа Ноко спреј , бр. 50/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 15.06.
Обавештење о закљученом уговору

49. Јавна набавка: радови на адаптацији простора за ИВФ центар, II фаза , бр. 54/16-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 17.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о обустави поступка

50. Јавна набавка: галенски лекови за употребу у хуманој медицини, бр. 49/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 23.06.
Обавештење о закљученом уговору

51. Јавна набавка: прекривке за болничке кревете са применом против интрахоспиталних инфекција, бр. 57/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 13.06.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 08.06.
– Питања и одговори 08.06.
– Питања и одговори 08.06.
Одлука о додели уговора 14.06.
Обавештење о закљученом уговору

52. Јавна набавка: траке за урин са технолошком подршком, бр. 56/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.07.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 23.06.
Одлука о додели уговора 05.07.
Обавештење о закљученом уговору

53. Јавна набавка: Опрема за ИВФ центар – опрема за обраду материјала бр. 55/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока 2
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

54. Јавна набавка: сетови и мини траке за стрес-уринарну инконтиненцију код жена, бр. 59/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.07.2016.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 23.06.
Питања и одговори 14.07.
Одлука о додели уговора 25.07.
Обавештење о закљученом уговору

54. Јавна набавка: одржавање клима уређаја, бр. 53/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 06.07.2016.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене и допуне КД (стр.33)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

55. Јавна набавка: технички материјал, бр. 51/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.07.2016.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Ценовници у .xls формату
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1

56. Јавна набавка: потрошни материјал за фако апарат, бр. 60/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2016.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 13.07.
Обавештење о закљученом уговору

57. Јавна набавка: сет за укључење и искључење, бр. 63/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 18.07.
Обавештење о закљученом уговору

58. Јавна набавка: игле за биопсију, бр. 64/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 18.07.
Обавештење о закљученом уговору

59. Јавна набавка: тестови за имуносеролошко испитивање узорака крви на апарату „Centaur CP“, бр. 61/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.08.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 04.08.
– Обавештење о продужењу рока 17.08.
– Измена конкурсне документације 17.08.
– Одлука о додели уговора 29.08.
Измена одлуке о додели уговора 16.09.
Обавештење о закљученом уговору

60. Јавна набавка: тестови за одређивање трансмисивних болести елиза техником на апарату „Evolis“, бр. 62/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.08.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 12.07.
Одлука о додели уговора 08.08.
Обавештење о закљученом уговору

61. Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика, бр. 67/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 14.07.
– Питања и одговори 15.07.
– Питања и одговори 18.07.
Питања и одговори 19.07.
Одлука о додели уговора 04.08.
Одлука о обустави поступка 04.08.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

62. Јавна набавка: улошци за хируршки тример, бр. 68/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 17.08.
Обавештење о закљученом уговору

63. Јавна набавка: радови на адаптацији простора за ИВФ центар, II фаза 2, бр. 73/16-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 03.08.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Обавештење о продужењу рока 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

64. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 71/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 08.08.
Обавештење о закљученом уговору

65. Јавна набавка: материјал за хемодијализу II део, бр. 72/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 09.08.
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације 10.08.
Одлука о додели уговора 19.08.
Обавештење о закљученим уговорима

66. Јавна набавка: жуте кесе и кантице за одлагање медицинског инфективног отпада, бр. 77/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 28.07.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 02.08.
Обавештење о закљученом уговору

67. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника II део, бр. 76/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока 05.08.
Измена конкурсне документације 05.08.
Одлука о додели уговора 19.08.
Одлука о обустави поступка 19.08.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

68. Јавна набавка: Делови за рачунаре, компоненте и периферни уређаји  , бр. 66/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 04.08.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.28)
– Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

69. Јавна набавка: затворени систем за вађење крви, бр. 78/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора 08.09.
Обавештење о закљученом уговору

70. Јавна набавка: одржавање лифтова, бр. 74/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.08.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

71. Јавна набавка: медицински гасови, бр. 80/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 23.08.
Обавештење о закљученом уговору

72. Јавна набавка: храна и кашице за бебе, бр. 81/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 12.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 17.08.
Обавештење о закљученим уговорима

73. Јавна набавка: средства за хигијену II део, бр. 69/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 11.08.
Одлука о додели уговора 24.08.
Обавештење о закљученим уговорима

74. Јавна набавка: остеосинтетски материјал III део, бр. 79/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.08.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 25.08.
Обавештење о закљученим уговорима

75. Јавна набавка: реагенси за апарат Gem Premier 3000, бр. 84/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
– Измена конкурсне документације 01.09.
Одлука о додели уговора 21.09.
Обавештење о закљученом уговору

76. Јавна набавка: биохемијски реагенси, бр. 83/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
– Измена конкурсне документације 01.09.
Одлука о додели уговора 21.09.
Обавештење о закљученом уговору

77. Јавна набавка: имунохемијски реагенси, бр. 82/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
– Измена конкурсне документације 01.09.
Одлука о додели уговора 21.09.
Обавештење о закљученом уговору

78. Јавна набавка: имплантати у ортопедији II део, бр. 85/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 1 (.xls)
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 2 (.xls)
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 3 (.xls)
Конкурсна документација – Образац понуде за партију 4 (.xls)
Одлука о додели уговора 21.09.
Обавештење о закљученим уговорима

79. Јавна набавка: Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије, бр. 75/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.09.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

80. Јавна набавка: манжетне за комприметар, бр. 86/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 19.09.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.09.
Обавештење о закљученом уговору

81. Јавна набавка: одржавање система за третман воде,       бр. 52/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 28.09.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

82. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника III део, бр. 87/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.09.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора 11.10.
Обавештење о закљученим уговорима

83. Јавна набавка: Испитивање функционалности и електричне безбедности уређаја, бр. 58/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 05.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.31)
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.32)
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

84. Јавна набавка: шарафи компатибилни са лцп системом типа „Synthes“, бр. 91/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 11.10.
Обавештење о закљученом уговору

85. Јавна набавка: потрошни материјал за плазма стерилизатор, бр. 88/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 03.10.2016.
Питања и одговори 07.10.
Измена конкурсне документације 10.10.2016.
– Питања и одговори 13.10.
Одлука о додели уговора 27.10.
Обавештење о закљученим уговорима

86. Јавна набавка: реагенси за апарат Видас, бр. 93/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора 11.10.
Обавештење о закљученом уговору

87. Јавна набавка: латекс тестови и тестови за аутоимуне болести, бр. 94/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 30.09.
– Измена конкурсне документације 30.09.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора 14.10.
Обавештење о закљученом уговору

88. Јавна набавка: воће и поврће II класе, бр. 95/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 11.10.
Обавештење о закљученом уговору

89. Јавна набавка: осигурање од аутоодговорности и каско осигурање, бр. 90/16-У/МВ
Рок за подношење понуда: 04.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 30.09.
– Питања и одговори 30.09.
– Измена конкурсне документације 30.09.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора 10.10.
Обавештење о закљученом уговору

90. Јавна набавка: лабораторијски реагенси  за коагулометар ацл 9000 и ацл топ 300, бр. 98/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 25.10.
Обавештење о закљученом уговору

91. Јавна набавка: санација унутрашње расвете,бр.96/16-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

92. Јавна набавка: шавни материјал II део, бр. 89/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 07.10.
– Питања и одговори 07.10.
– Измена конкурсне документације и додатно појашњење 10.10.
Одлука о додели уговора 02.11.
Одлука о обустави поступка 02.11.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

93. Јавна набавка: природни гас, бр. 99/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 02.11.
Обавештење о закљученом уговору

94. Јавна набавка: хипоалергијски специфични фластери и прекривке, бр. 100/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.10.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 02.11.
Обавештење о закљученом уговору

95. Јавна набавка: средства за дезинфекцију II део, бр. 92/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење за партију бр. 13
– Питања и одговори 27.10.
Одлука о додели уговора 02.11.
Одлука о обустави поступка 02.11.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

96. Јавна набавка: потрошни материјал са претежном применом у анестезији и реанимацији, бр. 101/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 02.11.
– Питања и одговори 02.11.
– Питања и одговори 04.11.
Одлука о додели уговора 16.11.
Одлука о обустави поступка 16.11.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

97. Јавна набавка: потрошни материјал за аспиратор, бр. 102/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.10.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 02.11.
Обавештење о закљученом уговору

98. Јавна набавка: омче за трансуретралну ресекцију, бр. 103/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 08.11.

99. Јавна набавка: зимске аутогуме, бр. 106/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 03.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 04.11.
Обавештење о закљученом уговору

100. Јавна набавка: медицински потрошни материјал II део, бр. 104/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 28.10.
Измена конкурсне документације 28.10.
Обавештење о продужењу рока 28.10.
Измена конкурсне документације 03.11.
Питања и одговори 04.11.
Одлука о додели уговора 16.11.
Одлука о обустави поступка 16.11.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

101. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника IV део, бр. 107/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Додатно појашњење за партију бр. 3 04.11.
– Питања и одговори 07.11.
– Обавештење о продужењу рока 07.11.
– Измена конкурсне документације 07.11.
– Питања и одговори 08.11.
– Питања и одговори 08.11.
– Питања и одговори 09.11.
Одлука о додели уговора 21.11.
Обавештење о закљученим уговорима

102. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме 2, бр. 105/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 16.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Одлука о обустави
– Одлука о додели оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

103. Јавна набавка: имплантати у ортопедији III део, бр. 112/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Образац понуде за партију 1 (.xls)
– Образац понуде за партију 2 (.xls)
– Образац понуде за партију 3 (.xls)
– Образац понуде за партију 4 (.xls)
– Образац понуде за партију 5 (.xls)
– Образац понуде за партију 6 (.xls)
– Образац понуде за партију 7 (.xls)
– Образац понуде за партију 8 (.xls)
Одлука о додели уговора 21.11.
Одлука о обустави поступка 21.11.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

104. Јавна набавка: транспортне канте за инфективни отпад, бр. 113/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 10.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 14.11.
Обавештење о закљученом уговору

105. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за Biosen C Line, бр. 110/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 21.11.
Обавештење о закљученом уговору

106. Јавна набавка: течни хелијум за магнетну резонанцу, бр. 97/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 22.11.
Обавештење о закљученом уговору

107. Јавна набавка: затворени системи за реконструкцију цитостатика и троделни луер лок шприцеви, бр. 114/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 25.11.
Одлука о додели уговора 12.12.
Обавештење о закљученим уговорима

108. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану, бр. 108/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 23.11.
Одлука о обустави поступка 23.11.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

109. Јавна набавка: Радови на адаптацији простора за стављање у функцију ангио сале, бр. 116/16-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 05.12.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.59-61)
– Измена конкурсне документације (стр.62)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

110. Јавна набавка: годишњи програми спољашњих контрола за биохемијске, имунохемијске, хематолошке и параметре за коагулацију, бр. 117/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.11.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 14.11.
Измена конкурсне документације 17.11.
Обавештење о продужењу рока 17.11.
Обавештење о закљученом уговору

111. Јавна набавка: гориво, бр. 115/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 24.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

112. Јавна набавка: дозиметрија и контрола зрачења, бр. 118/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 25.11.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Додатна појашњења 21.11.
– Питања и одговори 22.11.
Одлука о додели уговора 02.12.
Обавештење о закљученим уговорима

113. Јавна набавка: остеосинтетски материјал IV део, бр. 119/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 06.12.
Обавештење о закљученим уговорима

114. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме произвођача „Dräger“, бр. 111/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 14.12.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Питања и одговори 3
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 2
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Одлука о додели уговора II
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

115. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану II део, бр. 123/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 15.12.
Обавештење о закљученом уговору

116. Јавна набавка: пластични наставци за пумпе Аларис, бр. 122/16-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 08.12.2016.
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 12.12.
Обавештење о закљученом уговору

117. Јавна набавка: марамице за дезинфекцију, бр. 121/16-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 08.12.2016.
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 12.12.
Обавештење о закљученом уговору

118. Јавна набавка: имплантати у ортопедији IV део, бр. 126/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде за партију 1 (.xls)
Образац понуде за партију 2 (.xls)
Образац понуде за партију 3 (.xls)
Образац понуде за партију 4 (.xls)
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученим уговорима

119. Јавна набавка: остеосинтетски материјал доњих екстремитета, бр. 127/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученом уговору

120. Јавна набавка: природни гас, бр. 129/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 19.12.
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученом уговору

121. Јавна набавка: потрошни и уградни материјал са претежном применом у лапароскопским операцијама, бр. 120/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 09.12.
– Измена конурсне документација за партију 2 13.12.
Обавештење о продужењу рока
Измена конурсне документација 16.12.
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученим уговорима

122. Јавна набавка: затворени системи за седиментацију, бр. 131/16-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученом уговору

123. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију  пословања, бр. 124/16-У/ОП
Рок за подношење понуда: 26.12.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

124. Јавна набавка: универзални диспензери за дозирање средстава за дезинфекцију, бр. 130/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 20.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 14.12.
Питања и одговори 16.12.
Одлука о додели уговора 29.12.
Обавештење о закљученом уговору

125. Јавна набавка: одржавање возила II део, бр. 134/16-У/МВ
Рок за подношење понуда: 23.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 05.01.
Обавештење о закљученим оквирним споразумима

126. Јавна набавка: услуге дератизације и дезинсекције, бр. 132/16-У/МВ
Рок за подношење понуда: 23.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 05.01.
Обавештење о закљученом уговору

127. Јавна набавка: хируршко платно и мантили, бр. 133/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.12.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 04.01.
Обавештење о закљученом уговору

128. Јавна набавка: Одржавање опреме – стављање у функцију система за ЦТ, бр. 128/16-У/МВ
Рок за подношење понуда: 13.01.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

129. Јавна набавка: аспиратор са ножном командом, бр. 135/16-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 18.01.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 13.01.
Одлука о додели уговора 23.01.
Обавештење о закљученом уговору