Јавне набавке 2015

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
– Претходно обавештење – лекови (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – лабораторијски реагенси и потрошни материјал везан за апарате (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – серуми за крвне групе, гел картице и тестови за трансмисивне болести (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – хируршки материјал (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал за ултразвучни нож (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – уролошки материјал (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – средства за дезинфекцију (објављено: 19.01.)
– Претходно обавештење – рукавице (објављено: 20.01.)
– Претходно обавештење – завојни материјал (објављено: 20.01.)
– Претходно обавештење – потрошни материјал у анестезији (објављено: 30.01.)

1. Јавна набавка: кeсе за крв, бр. 1/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.02.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација (word)
– Oбразац понуде (xls)
– Питања и одговори 16.01.
– Измена у моделу уговора 28.01.
– Обавештење о закљученом уговору 14.04.

2. Јавна набавка: лекови I. део, бр. 2/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.02.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација (пдф)
– Oбразац понуде (xls)
– Измена у моделу уговора 28.01.
– Питања и одговори 28.01.
– Питања и одговори 04.02.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 04.02.
– Обавештење о закљученим уговорима 14.04.

3. Јавна набавка: централни венски катетери, бр. 3/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.02.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору 14.04.

4. Јавна набавка: једнократни стерилни хируршки сетови и мантили, бр. 5/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 20.02.
– Обавештење о закљученом уговору 14.04.

5. Јавна набавка: ртг филмови и ртг материјали, бр. 6/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученим уговорима 14.04.
– Обавештење о обустави поступка 14.04.

6. Јавна набавка: потрошни материјал за неонатологију на апарату типа „Fisher & Paykel“, бр. 4/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене и допуне конкурсне документације 13.02.
– Питања и одговори 20.02.
– Питања и одговори 02.03.
– Обавештење о закљученом уговору 29.04.

7. Јавна набавка: уролошки катетери и прибор за катетере, бр. 8/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 02.03.
– Обавештење о закљученим уговорима 29.04.
– Обавештење о обустави поступка 29.04.

8. Јавна набавка: лекови II. део, бр. 19/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација (пдф)
– Oбразац понуде (xls)
– Измена за партију 23 – палиперидон 02.03.
Нови образац понуде и образац техничких карактеристика (xls)
– Питања и одговори 10.03.
– Питања и одговори 10.03.
– Обавештење о закљученим уговорима 13.05.
– Обавештење о обустави поступка 13.05.

9. Јавна набавка: завојни материјал, бр. 22/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 10.03.
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.03.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 16.03.
– Конурсна документација – пречишћен текст 16.03.
– Питања и одговори 17.03.
– Обавештење о закљученим уговорима 13.05.
– Обавештење о обустави поступка 13.05.

10. Јавна набавка: штампани обрасци, бр. 09/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 27.02.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

11. Јавна набавка: одржавање возила, бр. 13/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 03.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

12. Јавна набавка: серуми за одређивање крвних група, бр. 25/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измењена конкурсна документација 04.03.
– Питања и одговори 17.03.
– Питања и одговори 18.03.
– Питања и одговори 18.03.
– Питања и одговори 18.03.
– Обавештење о продужењу рока 20.03.
– Конкурсна документација – пречишћен текст 20.03.
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму 13.05.

13. Јавна набавка: лекови – инфузије, контрасти…, бр. 20/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 03.03.
– Образац понуде (xls)
– Додатна појашњења и измена кд 03.03.
– Образац понуде – пречишћен 03.03.
– Измена обрасца понуде и техничких карактеристика у делу контраста 06.03.
– Образац понуде – пречишћен 06.03. (xls)
– Питања и одговори 09.03.
– Питања и одговори 11.03.
– Обавештење о закљученим уговорима 13.05.

14. Јавна набавка: алергени, бр. 16/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 12.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена кд у делу ставке 63 и додатних услова 04.03.
– Измена модела уговора 05.03.
– Обавештење о закљученом уговору 14.04.

15. Јавна набавка: траке и папири за медицинске апарате, бр. 17/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 12.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена модела уговора 05.03.
– Обавештење о закљученом уговору 14.04.

16. Јавна набавка: гел картице, бр. 24/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 06.03.
– Појашњења 24.03.
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму 13.05.

17. Јавна набавка: артеријске каниле, бр. 7/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

18. Јавна набавка: покривка за заштиту централног венског катетера, бр. 21/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.03.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору 13.05.

19. Јавна набавка: потрошни материјал за уређаје Dräger
бр. 11/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

19. Јавна набавка: технички материјал за текуће одржавање 1
бр. 10/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

20. Јавна набавка: средства и прибор за хигијену 1. део бр. 30/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Додатна појашњења 08.04.
Обавештење о закљученом уговору

21. Јавна набавка: потрошни материјал за операције катаракте на фако апарату типа „Stellaris“
бр. 31/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 07.04.
– Обавештење о закљученом уговору 13.05.

22. Јавна набавка: траке за урин на апарату „Uriscan pro“ бр. 32/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03.04.
– Конкурсна документација – пречишћен текст 03.04.
– Обавештење о обустави поступка 29.04.

23. Јавна набавка: тестови за дијагностику крвљу преносивих болести на апарату „Da Vinci Quattro“ бр. 33/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03.04.
– Обавештење о закљученом уговору 13.05.

24. Јавна набавка: лекови III део, бр. 26/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Образац понуде (xls.)
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03.04.
– Питања и одговори 03.04.
– Обавештење о продужењу рока 09.04.
– Конкурсна документација – пречишћен текст (.пдф)
– Образац понуде и образац техничких карактеристика – пречишћени (.xls)
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

25. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника 1
бр. 28/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави

26. Јавна набавка: медицински потрошни материјал I део
бр. 23/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 22.04.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

27. Јавна набавка: Израда и имплементација апликације у постојећи информациони систем
бр. 29/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученим уговорима

28. Јавна набавка: ендопротезе и коштани цемент
бр. 37/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока 09.04.
– Измена кд у делу партије 3 29.04.
– Обавештење о закљученим уговорима

29. Јавна набавка: шавни материјал I deo
бр. 36/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 20.04.
– Обавештење о закљученом уговору

30. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме
бр. 12/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 11.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (на последњој страни)
– Измена конкурсне документације 2 (на 81.страни)
– Питања и одговори
– Обавештење о делимичној обустави
– Обавештење о закљученим уговорима

31. Јавна набавка: остеосинтетски материјал I део
бр. 38/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена кд у делу партије бр. 5 29.04.
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

32. Јавна набавка: филтери за централну климатизацију
бр. 34/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 28.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

33. Јавна набавка: делови за рачунаре, компоненте и периферни уређаји бр. 15/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.04.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

34. Јавна набавка: галенски лекови за употребу у хуманој медицини, бр. 27/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 12.05.
– Измена конкурсне документације 12.05.
Обавештење о закљученом уговору

35. Јавна набавка: медицински потрошни материјал са претежном применом у анестезији и реанимацији I део, бр. 39/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

36. Јавна набавка: одржавање лифтова,
бр. 43/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 29.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

37. Јавна набавка: шприцеви без игле, бр. 41/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 15.05.
– Питања и одговори 19.05.
Обавештење о закљученом уговору

38. Јавна набавка: игле за биопсију са техничком подршком, бр. 40/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 19.05.
Обавештење о закљученом уговору

39. Јавна набавка: рукавице са применом у медицини, бр. 42/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 14.05.
Обавештење о закљученом уговору

40. Јавна набавка: хематолошки реагенси, бр. 49/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.05.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 14.05.
– Питања и одговори 14.05.
– Обавештење о продужењу рока 20.05.
Обавештење о закљученом уговору

41. Јавна набавка: унапређење система за припрему дејонизоване воде, бр. 45/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 01.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

42. Јавна набавка: сигурносни појасеви за хуману имобилизацију пацијената, бр. 50/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 08.06.
– Измена конкурсне документације 08.06.
– Питања и одговори 11.06.
Обавештење о закљученом уговору

45. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану, бр. 54/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

46. Јавна набавка: омче за трансуретралну ресекцију, бр. 53/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

47. Јавна набавка: траке за урин, бр. 44/15-Д/ПП
Преговарачки поступак (члан 35. став 1. тачка 1.)
– Обавештење о закљученом уговору

48. Јавна набавка: сет за укључење и искључење, бр. 55/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 08.06.
Обавештење о закљученом уговору

49. Јавна набавка: услуге израде идејних решења и надзора, бр. 46/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 05.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

50. Јавна набавка: канцеларијски материјал, бр. 48/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

51. Јавна набавка: потрошни материјал за ултразвучни нож, бр. 51/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

52. Јавна набавка: хируршки потрошни и уградни материјал, бр. 57/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 05.06.
– Измена конкурсне документације 11.06.
Обавештење о закљученим уговорима

53. Јавна набавка: хемикалије, пластични и стаклени материјал са применом у патологији, микробиологији, лабораторији и генетици бр. 35/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 08.06.
– Питања и одговори 08.06.
– Питања и одговори 11.06.
– Додатна појашњења у вези са партијом бр. 15 11.06.
– Измена конкурсне документације у делу партије 35 и 39 11.06.
– Измена конкурсне документације у делу партије 47 12.06.
– Питања и одговори 12.06.
Измена конкурсне документације у делу партије 37 12.06.
– Измена конкурсне документације у делу партије 35 и 35а 23.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 26.06.
– Питања и одговори 30.06.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

54. Јавна набавка: Одржавање објеката, површина и инсталација за развод флуида  бр. 47/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 06.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

55. Јавна набавка: машина за сечење газе, бр. 58/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 23.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

56. Јавна набавка: лекови IV део, бр. 59/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Образац понуде (.xls)
– Питања и одговори 11.06.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави

57. Јавна набавка: средства и прибор за хигијену II део, бр. 52/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне докуметнације у делу партије 4,10 и 13 02.07.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави

58. Јавна набавка: испитивање електричне сигурности медицинске опреме, бр. 64/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 25.06.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

59. Јавна набавка: апарат за отоакустичку емисију ,
бр. 65/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

60. Јавна набавка: постељина и униформе, бр. 14/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 09.07.
Обавештење о закљученом уговору

61. Јавна набавка: потрошни материјал за неонатологију, бр. 66/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 06.07.
Обавештење о обустави поступка

62. Јавна набавка: остеосинтетски материјал II део, бр. 67/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

63. Јавна набавка: цементна протеза кука, бр. 68/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

64. Јавна набавка: дозиметријска испитивања, бр. 74/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 10.08.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 15.06.
Измена и појашњење конкурсне документацију 15.06.
Питања и одговори 17.06.
Обавештење о закљученим уговорима

65. Јавна набавка: радови на адаптацији простора за ИВФ центар, бр. 60/15-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 30.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о обустави

66. Јавна набавка: храна за бебе и потрошни материјал у неонатологији, бр. 69/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.07.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

67. Јавна набавка: медицински и технички гасови, бр. 75/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.08.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

68. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника 2 , бр. 76/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.08.2015.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (стр.73,74,75)
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Питања и одговори 3
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

69. Јавна набавка: реагенси за апарат „Vidas“, бр. 73/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

70. Јавна набавка: имунохемијски тестови, бр. 79/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

71. Јавна набавка: реагенси за гасни анализатор „Gem Premier 3000″, бр. 80/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

72. Јавна набавка: биохемијски реагенси, бр. 81/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.08.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

73. Јавна набавка: гориво, бр. 77/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 28.07.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације (26.страна)
– Обавештење о продужењу рока
– Обавештење о закљученом уговору

74. Јавна набавка: медицински потрошни материјал II део, бр. 72/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 27.07.
Питања и одговори 28.07.
Питања и одговори 17.08.
Измена и појашњење конкурсне документације 27.07.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

75. Јавна набавка: осигурање од аутоодговорности и каско осигурање, бр. 78/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 30.07.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 24.07.
Измена и појашњење конкурсне документације 28.07.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 28.07.
Обавештење о закљученом уговору

76. Јавна набавка: средство за дезинфекцију компатибилно са апаратом типа „noco spray“, бр. 83/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

77. Јавна набавка: потрошни материјал за аутоматизовани систем типа „vitek“, бр. 56/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

78. Јавна набавка: медицински потрошни материјал са претежном применом у анестезији и реанимацији II део, бр. 82/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 27.07.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

79. Јавна набавка: средства и прибор за хигијену II део, бр. 84/15-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 11.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

80. Јавна набавка: потрошни и уградни материјал за потребе ОРЛ одељења, бр. 85/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 13.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

81. Јавна набавка: капитална опрема за ОП блок, бр. 61/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације (последња страна)
– Обавештење о закљученом уговору

82. Јавна набавка: систем за компјутеризовану радиографију, бр. 63/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (на последњој страни)
– Обавештење о закљученом уговору

83. Јавна набавка: набавка природног гаса, бр. 71/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.09.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 27.08.
Одлука о додели уговора 29.09.2015.
Обавештење о закљученом уговору

84. Јавна набавка: течни и гасовити хелијум, бр. 87/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 27.08.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

85. Јавна набавка: замена хладне главе на систему за магнетну резонанцу, бр. 88/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 25.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Измена конкурсне докуемнтације (стр.25)
– Обавештење о закљученом уговору

86. Јавна набавка: затворени систем за вађење крви, бр. 89/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 12.10.
Обавештење о закљученом уговору

87. Јавна набавка: остеосинтетски материјал III део, бр. 90/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 12.10.
Одлука о обустави поступка 12.10.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

88. Јавна набавка: набавка опреме за ИВФ центар, бр. 62/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.09.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока 2
– Обавештење о закљученом уговору

89. Јавна набавка: потрошни за медицински инфективни отпад, бр. 92/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 11.09.2015.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 15.09.
Обавештење о закљученом уговору

90. Јавна набавка: имплантати у ортопедији II део, бр. 91/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.1 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.2 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.3 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.4 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.5 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.6 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.7 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.8 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.9 (xls)
Образац понуде – техничке карактеристике за партију бр.10 (xls)
Одлука о додели уговора 12.10.
Обавештење о закљученим уговорима

91. Јавна набавка: латекс тестови и тестови за аутоимуне болести, бр. 95/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 10.09.
Одлука о додели уговора 09.10.
Обавештење о закљученим уговорима

92. Јавна набавка: хемикалије, стакло, пластика, бр. 96/15-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 15.09.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 21.09.
Одлука о обустави поступка 21.09.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

93. Јавна набавка: шавни материјал, бр. 93/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 11.09.
– Питања и одговори 15.09.
Питања и одговори 01.10.
Измена конкурсне документације 30.09.
Одлука о додели уговора 12.10.
Обавештење о закљученим уговорима

94. Јавна набавка: средства за дезинфекцију, бр. 94/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.10.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена и појашњење конкурсне документације 08.10.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08.10.
Одлука о додели уговора 27.10.
Одлука о обустави поступка 27.10.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

95. Јавна набавка: санација унутрашње расвете,
бр. 98/15-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 13.10.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.35)
– Питања и одговори 3
– Измена конкурсне документације (стр.36)
– Питања и одговори 4
– Обавештење о продужењу рока 2
– Питања и одговори 5
– Обавештење о продужењу рока 3
– Измена конкурсне документације (стр.37)
– Питања и одговори 6
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

96. Јавна набавка: услуге на електроенергетској инфраструктури,
бр. 101/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 15.10.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

97. Јавна набавка: Имплементација система за дистрибуцију, комуникацију и архивирање медицинских слика – ПАЦС  ,
бр. 100/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.10.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

98. Јавна набавка: Плазма стерилизатор ,
бр. 99/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.10.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Закључак о обустави поступка заштите права
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

99. Јавна набавка: Лекови V део,
бр. 103/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 01.10.
Образац понуде – техничке карактеристике (xls)
Образац понуде (додате партије) – техничке карактеристике (xls)
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора 27.10.
Одлука о обустави поступка 27.10.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

100. Јавна набавка: Годишњи програм спољашњих контрола,
бр. 108/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 20.10.
Одлука о додели уговора 06.11.
Обавештење о закљученом уговору

101. Јавна набавка: Средства и прибор за хигијену III део,
бр. 106/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 28.10.
Одлука о додели уговора 13.11.
Обавештење о закљученим уговорима

102. Јавна набавка: Намирнице III део,
бр. 104/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 14.10.
Питања и одговори 28.10.
Измена конкурсне документације 30.10.
Питања и одговори 02.11.
– Одлука о додели уговора 16.11.
Обавештење о закљученим уговорима

103. Јавна набавка: Потрошни материјал за терапију и лечење рана, бр. 110/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 17.11.
Обавештење о закљученом уговору

104. Јавна набавка: Потрошни материјал за „Fisher & Paykel“, бр. 107/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 17.11.
Обавештење о закљученом уговору

105. Јавна набавка: Потрошни материјал за аспиратор „New Hospivac“, бр. 117/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.10.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 27.10.
Обавештење о закљученом уговору

106. Јавна набавка: Хируршки потрошни и уградни материјал II део, бр. 109/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 15.10.
Измена конкурсне документације 15.10.
Одлука о додели уговора 25.11.
Обавештење о закљученом уговору

107. Јавна набавка: Технички материјал 2, бр. 113/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.11.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.45)
– Одлука о додели уговора

108. Јавна набавка: Лабораторијски материјал, бр. 118/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 30.11.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

109. Јавна набавка: Гел за електроферезу, бр. 119/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 25.11.
Обавештење о закљученом уговору

110. Јавна набавка: Затворени систем за седиментацију, бр. 120/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 25.11.
Обавештење о закљученом уговору

111. Јавна набавка: Радови на адаптацији простора за ИВФ центар, бр. 121/15-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 23.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне докуемнтације 2 (стр.59)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

112. Јавна набавка: Одржавање возила, бр. 111/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 09.11.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 17.11.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору

113. Јавна набавка: Одржавање медицинске опреме 2,           бр. 114/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 30.11.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измене конкурсне документације (стр.64)
– Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора
– Одлука о делимичној обустави поступка
– Обавештење о закључењу уговора

114. Јавна набавка: Медицински потрошни материјал III део, бр. 105/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 06.11.
Измена конкурсне документације 24.11.
– Обавештење о продужењу рока 24.11.
Измена конкурсне документације 25.11.
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

115. Јавна набавка: Одржавање немедицинске опреме, бр. 123/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 10.12.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (стр.50)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

116. Јавна набавка: Машина за прање посуђа, бр. 115/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 20.11.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације (стр.29-31)
– Питања и одговори 1
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне докуемнтације 2 (стр.32)
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 3 (стр.33)
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

117. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију пословања, бр. 124/15-У/ОП
Рок за подношење понуда: 16.12.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

118. Јавна набавка: Тестови за дијагностику крвљу преносивих болести на апарату „Da Vinci Quattro“, бр. 125/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

119. Јавна набавка: ДД услуге, бр. 126/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 07.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Информација у вези отварања понуда 04.12.
Одлука о додели уговора 14.12.
Обавештење о закљученом уговору

120. Јавна набавка: Потрошни материјал за хемодијафилтрацију, бр. 127/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 30.12.
Обавештење о закљученом уговору

121. Јавна набавка: Адаптација дела операционог блока,
бр. 102/15-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 14.01.2016.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Одлука о измени уговора

122. Јавна набавка: Потрошни материјал за хемодијализу,
бр. 128/15-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.01.2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (стр. 37)
– Питања и одговори 30.12.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 4
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Измена конкурсне документације 5
Питања и одговори 5
Одлука о додели уговора 05.02.
Одлука о обустави поступка 05.02.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору (партија 22)

123. Јавна набавка: Услуге осигурања,
бр. 129/15-У/МВ
Рок за подношење понуда: 30.12.2015.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори
– Питања и одговори
– Питања и одговори
– Измена конкурсне документације 30.12.
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 30.12.
– Измена конкурсне документације 30.12.
– Питања и одговори 04.01.
– Допуна одговора 04.01.
Одлука о додели уговора 18.01.
Одлука о обустави поступка 18.01.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

124. Јавна набавка: Гориво
бр. 130/15-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 30.12.2015.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измене конкурсне документације (стр.26)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору