Јавне набавке

1. Јавна набавка: уролошки катетери
Бр. ЈН: 03/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.02.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна бр. 1
Измена и допуна бр. 2
Измена и допуна бр. 3 14.02.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

2. Јавна набавка: ртг филмови и ртг материјали
Бр. ЈН: 08/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.02.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна бр. 1
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

3. Јавна набавка: траке за урин на апарату „Урисцан про“ или одговарајуће и гелови за „Хyдрассyс 2″
Бр. ЈН: 07/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.02.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори бр. 1
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

4. Јавна набавка: сет за отежану интубацију
Бр. ЈН: 02/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Обевештење о закљученом уговору

5. Јавна набавка: серуми и гел картице
Бр. ЈН: 04/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена кд у делу партије 2 03.03.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 03.03.
Питања и одговори 07.03.
Обавештење о закљученим уговорима

6. Јавна набавка: кесе за крв
Бр. ЈН: 09/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна бр. 1
Појасњење бр. 1 14.02.
Појасњење бр. 2 18.02.
Појашњење бр. 3 24.02.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 03.03.
Обавештење о обустави поступка 11.04.

7. Јавна набавка: медицински гасови
Бр. ЈН: 11/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

8. Јавна набавка: канцеларијски материјал
Бр. ЈН: 01/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.02.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

9. Јавна набавка: галенски лекови са употребом у хуманој медицини
Бр. ЈН: 15/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

10. Јавна набавка: лекови са позитивне листе и лекови са „листе Д“ И део
Бр. ЈН: 17/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 17.03.
Питања и одговори 19.03.
Питања и одговори 21.03.
Измене и допуне 24.03.
Питања и одговори 28.03.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

11. Јавна набавка: магистрални лекови и капи за очи са магистралном израдом
Бр. ЈН: 16/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

12. Јавна набавка: тестови за трансмисивне болести
Бр. ЈН: 18/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне 14.03.
Питања и одговори 21.03.
Обавештење о закљученом уговору

13. Јавна набавка: субклавијални централни венски катетери у хемодијализи
Бр. ЈН: 19/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

14. Јавна набавка: мушеме за покривање болничких кревета
Бр. ЈН: 10/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 20.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 14.03.
Обавештење о закљученом уговору

15. Јавна набавка: траке и папири за медицинске апарате
Бр. ЈН: 20/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 21.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 17.03.
Обавештење о закљученом уговору

16. Јавна набавка: имплантати у ортопедији
Бр. ЈН: 22/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 10.04.
Обавештење о закљученим уговорима

17. Јавна набавка: испитивање судова под притиском
Бр. ЈН: 12/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 26.03.2014. године
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Обавештење о закљученом уговору

18. Јавна набавка: алергени
Бр. ЈН: 21/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 27.03.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

19. Јавна набавка: рачунари,компоненте и периферни уређаји
Бр. ЈН: 23/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 27.03.2014. године
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору

20. Јавна набавка: потрошни материјал за ултразвучни нож типа „Хармониц“
Бр. ЈН: 30/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 11.04.
Обавештење о закљученом уговору

21. Јавна набавка: средство за локалну анестезију код катетеризације и цистоскопије
Бр. ЈН: 24/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

22. Јавна набавка: сигурносни појасеви за хуману имобилизацију пацијената
Бр. ЈН: 25/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 16.04.
Обавештење о закљученом уговору

23. Јавна набавка: ремонт компресора за централну климатизацију
Бр. ЈН: 29/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 02.04.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

24. Јавна набавка: завојни материјал
Бр. ЈН: 34/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњења 10.04
Појашњења 11.04.
Појашњења 17.04.
Појашњења 22.04.
Појашњења 22.04.
Обавештења о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

25. Јавна набавка: реагенси за хематолошке апарате типа Сyсмеx
Бр. ЈН: 33/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

26. Јавна набавка: санитетски потрошни материјал 1. део
Бр. ЈН: 14/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне 10.04.
Питања и одговори 16.04.
Питања и одговори 17.04.
Обавештење о закљученим уговорима

27. Јавна набавка: потрошни материјал за апарат типа Витек
Бр. ЈН: 39/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.04.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене конкурсне документације 08.04.
Питања и одговори 24.04.
Обавештење о закљученом уговору

28. Јавна набавка: игле за биопсију са техничком подршком
Бр. ЈН: 40/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.05.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

29. Јавна набавка: омче за трансуретралну ресекцију
Бр. ЈН: 27/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.05.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

30. Јавна набавка: одржавање лифтова
Бр. ЈН: 30/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.05.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

31. Јавна набавка: одржавање објеката, површина и инсталација за развод флуида
Бр. ЈН: 31/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 09.05.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

32. Јавна набавка: хемијска средства и помоћни прибор за хигијену
Бр. ЈН: 05/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.05.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне 26.04.
Измене и допуне 30.04.
Питања и одговори 30.04.
Питања и одговори 07.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

33. Јавна набавка: лекови 2. део
Бр. ЈН: 43/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.05.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 08.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

34. Јавна набавка: хемикалије, пластика и стакло
Бр. ЈН: 44/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне 26.05.
Додатно појашњење 28.05.
Додатно појашњење 30.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

35. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме Олyмпус
(Позив послат понуђачима који су у отвореном поступку поднели неприхватљиве понуде)
Бр. ЈН: 41/14-У/ПП
Рок за подношење понуда: 27.05.2014. године
Обавештење о закљученом уговору

36. Јавна набавка: одржавање телефонске централе
Бр. ЈН: 42/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 27.05.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

37. Јавна набавка: гелови за Хyдрассyс 2
(Позив послат понуђачима који су у отвореном поступку поднели неприхватљиве понуде)
Бр. ЈН: 26/14-Д/ПП
Обавештење о закљученом уговору

38. Јавна набавка: литокласт сонде
(Позив послат понуђачима који су у отвореном поступку поднели неприхватљиве понуде)
Бр. ЈН: 28/14-Д/ПП
Обавештење о закљученом уговору

39. Јавна набавка: канцеларијски материјал 2
Бр. ЈН: 38/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 29.05.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

40. Јавна набавка: латекс тестови и тестови за аутоимуне болести
Бр. ЈН: 32/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

41. Јавна набавка: реагенси за апарат Видас
Бр. ЈН: 46/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење 03.06.
Обавештење о закљученом уговору

42. Јавна набавка: хируршке, латекс, нитрилне и пвц рукавице
Бр. ЈН: 45/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење 03.06.
Додатно појашњење 16.06.
Додатно појашњење 18.06.
Обавештење о закљученим уговорима

43. Јавна набавка: медицински гасови
Бр. ЈН: 48/14-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 06.06.2014. године
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

44. Јавна набавка: осигурање од аутоодговорности и каско осигурање
Бр. ЈН: 49/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 10.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење 03.06.
Питања и одговори 04.06.
Обавештење о закљученом уговору

45. Јавна набавка: аерационе цевчице
Бр. ЈН: 50/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 11.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

46. Јавна набавка: лекови 3. део
Бр. ЈН: 54/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обрасци за попуњавање у еxцелл формату
Измене и допуне 30.06.
Нови измењен образац 30.06.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

47. Јавна набавка: потрошни материјал са претежном применом у анестезији и реанимацији
Бр. ЈН: 35/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 10.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења 30.06.
Додатна појашњења 30.06.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партије 1, 3 и 4
– Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 3 и 4

48. Јавна набавка: дечија и храна за бебе и потрошни материјал за потребе неонатологије
Бр. ЈН: 06/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 24.06.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

49. Јавна набавка: специфичан потрошни материјал са применом у анестезији и реанимацији 2. део
Бр. ЈН: 55/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 14.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима

50. Јавна набавка: кесе за крв и филтери за крв у служби трансфузије крви
Бр. ЈН: 51/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења 30.06.
Питања и одговори и измена конкурсне документације 05.07.
Питања и одговори 08.07.
Питања и одговори 11.07.
Обавештење о закљученим уговорима

51. Јавна набавка: Замена система за управљање базом података
Бр. ЈН: 52/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 18.07.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

52. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника
Бр. ЈН: 13/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.07.2014. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације(на последњој страни)
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави

53. Јавна набавка: шприцеви
Бр. ЈН: 58/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 04.07.
Питања и одговори 16.07.
Обавештење о закљученим уговорима

54. Јавна набавка: Услуге израде плана заштите од пожара, идејних решења и надзора
Бр. ЈН: 47/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 08.07.2014.. године
Конкурсна документација и позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Обавештење о закљученом уговору

55. Јавна набавка: потрошни материјал за аутоматски ињектор за убризгавање контраста типа „Улрицх Медицал Миссоури“
Бр. ЈН: 61/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

56. Јавна набавка: Грађевинско – занатски радови (кречење просторија и санација зидова, замена ПВЦ столарије и кровопокривачки радови)
Бр. ЈН: 62/14-Р/ПП
Рок за подношење понуда: 10.07.2014.. године
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

57. Јавна набавка: затворени систем за вађење крви
Бр. ЈН: 59/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 29.07.
Обавештење о закљученом уговору

58. Јавна набавка: имунохемијски реагенси и медицински потрошни материјал компатибилан са апаратом „Кентаур Адвиа“
Бр. ЈН: 64/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

59. Јавна набавка: ултразвучни апарат за примену у офтамологији
Бр. ЈН: 66/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Продужење рока
Измене и допуне
Обавештење о закљученом уговору

60. Јавна набавка: биохемијски реагенси и медицински потрошни материјал компатибилан са апаратима „Бецкман Цоултер АУ 680 и АУ 400″
Бр. ЈН: 65/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

61. Јавна набавка: лабораторијске хемикалије, пластични и стаклени материјал (микробиологија) чл. 36. ст 1. тачка 1)
Бр. ЈН: 67/14-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 15.07.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

62. Јавна набавка: услуге израде и уградње ПВЦ и АЛУ столарије
Бр. ЈН: 57/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 04.08.2014. г
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена КД 1
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору

63. Јавна набавка: годишњи програми спољашњих контрола (биохемијски, имунохемијски, хематолошки и параметри за коагулацију)
Бр. ЈН: 69/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења 06.08.
Обавештење о закљученом уговору

64. Јавна набавка: потрошни материјал за континуирану хемодијафилтрацију
Бр. ЈН: 60/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

65. Јавна набавка: санитетски потрошни материјал IIдео
Бр. ЈН: 70/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори и измена конкурсне документације 06.08.
Појашњење конкурсне документације 18.08.2014.
Обавештење о закљученим уговорима

66. Јавна набавка: папирни убруси, течни сапуни и освеживач за просторије
(Позив послат понуђачима који су у отвореном поступку поднели неприхватљиве понуде)
Бр. ЈН: 56/14-Д/ПП
Обавештење о закљученом уговору

67. Јавна набавка: хемикалије, пластика и стакло
(Позив послат понуђачима који су у отвореном поступку поднели неприхватљиве понуде)
Бр. ЈН: 68/14-Д/ПП
Обавештење о закљученом уговору

68. Јавна набавка: шавни материјал
Бр. ЈН: 71/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 02.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатно појашњење – измена 06.08.
Одговор и измена конкурсне документације
Додатно појашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о закљученом уговору за партију 8

69. Јавна набавка: средства за дезинфекцију
Бр. ЈН: 72/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 25.08.
Питања и одговори 25.08.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 29.08.
Обавештење о обустави поступка

70. Јавна набавка: Технички материјал за текуће одржавање 1
Бр. ЈН: 53/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације 1 (стр.44)
Измена конкурсне документације 2 (стр.45)
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави

71. Јавна набавка: Услуге израде пројектно техничке документације за доградњу објекта
Бр. ЈН: 74/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације 1 (стр.51-53)
Измена конкурсне документације 2 (стр.54)
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Обавештење о закљученом уговору

72. Јавна набавка: Ремонт компресора за централну климатизацију
Бр. ЈН: 78/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 15.08.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

73. Јавна набавка: остеосинтетски материјал
Бр. ЈН: 76/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена модела уговора 08.08.
Обавештење о закљученим уговорима

74. Јавна набавка: Имплантати у ортопедији 2. део
Бр. ЈН: 77/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде за партију 1 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 2 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 3 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 4 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 5 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 6 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 7 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 8 (у xлс. формату)
Образац понуде за партију 9 (у xлс. формату)
Појашњења и одговори 21.08.2014 год.
Обавештење о закљученим уговорима

75. Јавна набавка – Услуге ДД
Бр. ЈН: 80/14-У/МВ
Рок за подношење понуда 1.09.2014 године.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде
Питања и одговори 29.08.
Обавештење о закљученом уговору

76. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника 2
Бр. ЈН: 81/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена кокурсне документације (стр.35)
Обавештење о продужењу рока
Измена кокурсне документације (стр.36)
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору

77. Јавна набавка: Ремонт система за вентилацију
Бр. ЈН: 79/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 19.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене конкурсне документације (стр.25,26)
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору

78. Јавна набавка: Инструментариј и опрема за хируршке гране
Бр. ЈН: 82/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 09.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (стр.42,43)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

79. Јавна набавка: Одржавање система за припрему воде
Бр. ЈН: 83/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 22.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације (стр.24)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору

80. Јавна набавка: лекови IV. део
Бр. ЈН: 84/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде у xлс формату
Измена и допуна конкурсне документације 26.09.
Образац понуде са додатим партијама у xлс формату 26.09.
Питања и одговори 01.10.
Додатна појашњења и измењен модел уговора 06.10.
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

81. Јавна набавка: потрошни материјал за привремени пејсмејкер (електроде и уводници)
Бр. ЈН: 85/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 23.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

82. Јавна набавка: ножићи за прикупљање материјала и држачи за патолошко-анатомску дијагностику
Бр. ЈН: 86/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 23.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

83. Јавна набавка: Одржавање клима система и расхладних уређаја
Бр. ЈН: 73/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 25.09.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

84. Јавна набавка: жуте кесе и кантице за одлагање медицинског инфективног отпада
Бр. ЈН: 92/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 03.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

85. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију пословања
Бр. ЈН: 90/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 27.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

86. Јавна набавка: парцијалне протезе кука типа „А. Мооре“
Бр. ЈН: 91/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Образац понуде (финансијски и технички део) у xлс формату
– Обавештење о закљученом уговору

87. Јавна набавка: ЦТ цев са пратећим услугама
Бр. ЈН: 89/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 30.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору

88. Јавна набавка: ЈН бр. 87/14 У/ОП
Одржавање/сервис/резервни делови за уређаје у вешерају произвођача „КРЕББЕ ТИППО“
Рок за подношење понуда – 31.10.2014-е године.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

89. Јавна набавка: санитетски потрошни материјал III део
Бр. ЈН: 93/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 03.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације (додате су две партије: ртг филмови и миркобиолошка подлога ути цхроме агар 16.10.
Питања и одговори и измена обрасца понуде за партију 10
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

90. Јавна набавка: Израда и уградња инсталација медицинских гасова и прикључака
Бр. ЈН: 94/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 14.10.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене конкурсне документације (стр.31 и 32)
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о закљученом уговору

91. Јавна набавка: затворени систем за седиментацију компатибилан са монитором типа „МЕ + В 100″
Бр. ЈН: 96/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

92. Јавна набавка: лабораторијски реагенси компатибилни са апаратима типа Ацл 9000, Ацл Елите Про, Биосен Ц лине и Гем Премиер 3000
Бр. ЈН: 97/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о закљученим уговорима

ф93. Јавна набавка: Таблетирана и кухињска со
Рок за подношење понуда 20.10.2014. године.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

94. Јавна набавка: Технички материјал за текуће одржавање (преговарачки поступак без објављивања позива)
Бр. ЈН: 102/14-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 24.10.2014. године
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

95. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника 3
Бр. ЈН: 100/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

96. Јавна набавка: гелови за електроферезу
Бр. ЈН: 105/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору

97. Јавна набавка: Санација дела кровне конструкције – лимарски радови
Бр. ЈН: 98/14-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 20.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

98. Јавна набавка: остеосинтетски материјал II део
Бр. ЈН: 106/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 04.11.
Обавештење о закљученим уговорима

99. Јавна набавка: Опрема за физикалну медицину и рехабилитацију
Бр. ЈН: 99/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 2
Измена конкурсне документације (стр.37-38)
Обавештење о продужењу рока
Додатна појашњења 3
Измена конкурсне документације (стр.39)
Додатна појашњења 4

100. Јавна набавка: Радови на испоруци и уградњи гасног котла са високим коефицијентом ефикасности у постојеће технолошко окружење по систему „кључ у руке“
Бр. ЈН: 88/14-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 25.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Измена конкурсне документација (стр.47)

101. Јавна набавка: полиестерска 3Д мрежица
Бр. ЈН: 107/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 04.11.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

102. Јавна набавка: Кухињска и таблетирана со II део
Бр. ЈН: 108/14-Д/МВ
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Обавештење о закљученом уговору партија 1
– Обавештење о закљученом уговору партија 2

103. Јавна набавка: Одржавање медицинске опреме
Бр. ЈН: 101/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације (стр.50)
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2

104. Јавна набавка: једнократни антибактеријски филтери за анестезиолошке апарате
Бр. ЈН: 109/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори и објашњења КД

105. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме 2
Бр. ЈН: 110/14-У/ОП
Рок за подношење понуда: 08.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена документације (стр. 50,51)

106. Јавна набавка: делови за лифтове
Бр. ЈН: 111/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

107. Јавна набавка: средства за дезинфекцију
Бр. ЈН: 113/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 20.11.
– Измена конкурсне документације 08.12.  
– Измена конкурсне документације 09.12. 
– Питања и одговори 10.12.
– Питања и одговори 11.12.
– Питања и одговори 11.12.

108. Јавна набавка: хируршке мрежице
Бр. ЈН: 114/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 15.12.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 15.12.

109. Јавна набавка: хируршки материјал (стаплери и клипсеви)
Бр. ЈН: 115/14-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 27.11.
Додатно појашњење и измењена конкурсна документација 28.11.
– Измена конкурсне документације 15.12.
– Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – постављено 15.12.
– Питања и одговори 18.12.

110. Јавна набавка: Услуге стручног надзора за радове на уградњи гасног котла
Бр. ЈН: 117/14-У/МВ
Рок за подношење понуда: 02.12.2014. године
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

111. Јавна набавка: пвц кецеље
Бр. ЈН: 120/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 17.12.2014. године
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 11.12.

112. Јавна набавка: санитетски потрошни материјал (партија 11 и партија 22)
Бр. ЈН: 121/14-Д/ПП
Рок за подношење понуда: 17.12.2014. године
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

113. Јавна набавка: плоче за архивирање узорака
Бр. ЈН: 116/14-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 16.12.2014. године
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација

Оставите одговор