Јавне набавке 2017

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА:
Претходно обавештење – услуге личне дозиметрије и извора зрачења (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – галенски лекови и капи за очи (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – хемикалије, стакло и пластика (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за дијализу (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – средства и прибор за хигијену и средства за дезинфекцију (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал у хирургији (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – лабораторијски реагенси и потрошни материјал у лабораторији (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – лекови Установе (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – медицински гасови и течни хелијум (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – намирнице за исхрану болесника (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – остеосинтетски материјал и имплантати у ортопедији (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – услуге осигурања (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за фако апарат Стеларис (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за плазма стерилизатор Стерад (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – испорука природног гаса (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – ртг филмови и ртг материјали (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – медицински потрошни материјал (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за трансфузију (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – улошци за хируршки тример (објављено: 13.01.)
Претходно обавештење – потрошни материјал за урологију (објављено: 13.01.)
– Претходно обавештење – услуге одржавања објеката и површина, постројења и система (објављено: 27.01.)
– Претходно обавештење – услуге одржавања немедицинске опреме (објављено: 27.01.)
– Претходно обавештење – услуге одржавања медицинске опреме (објављено: 03.02.)
– Претходно обавештење – услуге одржавања и унапређења информационог система (објављено: 03.02.)
– Претходно обавештење – услуге испитивања и баждарења опреме и постројења (објављено: 03.02.)
– Претходно обавештење – технички материјал за објекте, постројења и опрему (објављено: 03.02.)

1. Јавна набавка: једнократни хируршки сетови и мантили, бр. 1/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 17.02.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 08.02.
– Одлука о додели уговора 17.02.
Обавештење о закљученим уговорима

2. Јавна набавка: потрошни материјал за лечење рана негативним притиском, бр. 3/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.02.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора 01.03.
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка: услуге одржавања објеката и површина, постројења и система – одржавање машинских постројења, бр. 2/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 27.02.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка: материјал за хемодијализу I део, бр. 4/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 23.02.
– Питања и одговори 02.03.
Одлука о додели уговора 17.03.
Обавештење о закљученим уговорима

5. Јавна набавка: гелови за електроферезу, бр. 8/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора 01.03.
Обавештење о закљученом уговору

6. Јавна набавка: потрошни материјал за хемодијафилтрацију, бр. 7/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.03.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 07.03.
Обавештење о закљученом уговору

7. Јавна набавка: завојни материјал, бр. 10/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 28.02.
– Питања и одговори 02.03.
– Питања и одговори 06.03.
– Измена конкурсне документације 06.03.
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 07.03.
– Питања и одговори 13.03
– Одлука о додели уговора 11.04.
Одлука о закљученим оквирним споразумима (измена документа)
Обавештење о закљученим оквирним споразумима

8. Јавна набавка: вишекратни хируршки мантили, бр. 15/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 06.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 02.03.
– Измена конкурсне документације (рок испоруке) 03.03.
Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 03.03.
Одлука о додели уговора 09.03.
– Обавештење о закљученом уговору

9. Јавна набавка: механички шиваћи апарати – стаплери, бр. 5/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– Питања и одговори 03.03.
Одлука о додели уговора 17.03.
– Обавештење о закљученим уговорима

10. Јавна набавка: траке и папири за медицинске апарате, бр. 17/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 08.03.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 09.03.
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

11. Јавна набавка: медицински потрошни материјал I део, бр. 9/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.03.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 07.03.
– Питања и одговори 10.03.
– Питања и одговори 10.03.
– Питања и одговори 10.03.
– Питања и одговори 13.03.
Питања и одговори 15.03.
Питања и одговори 16.03.
– Питања и одговори 16.03.
Питања и одговори 17.03.
– Одлука о додели уговора 11.04.
– Одлука о обустави поступка 11.04.
Одлука о додели уговора (измена документа на стр.2 за партију бр.21)
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

12. Јавна набавка: таблетирана со, бр. 17/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 17.03.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Oдлука о додели уговора 24.03.
– Обавештење о закљученом уговору

13. Јавна набавка: остеосинтетски материјал I део, бр. 18/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.03.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 30.03.
Одлука о обустави поступка 30.03.
– Обавештење о закљученом уговору
– Обавештење о обустави поступка

14. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме, бр. 13/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 29.03.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о закључивању оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15. Јавна набавка: CO₂ Инкубатори за центар за вантелесну оплодњу, бр. 22/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

16. Јавна набавка: серуми за крвне групе и гел картице, бр. 27/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.04.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 24.04.
Обавештење о закљученим уговорима

17. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете, бр. 26/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 24.04.
Обавештење о закљученим уговорима

18. Јавна набавка: рукавице са применом у медицини, бр. 11/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 03.04.
Питања и одговори 04.04.
Одлука о додели уговора 25.04.
Обавештење о закљученим уговорима

19. Јавна набавка: облоге за влажно зарастање рана, бр. 32/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.04.
Одлука о обустави поступка 20.04.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

20. Јавна набавка: биохемијски реагенси и потрошни материјал, бр. 24/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 12.04.
Измена конкурсне документације 12.04.
Одлука о додели уговора 25.04.
Одлука о обустави поступка 25.04.
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

21. Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал, бр. 23/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученом уговору

22. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате, бр. 25/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученом уговору

23. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор, бр. 16/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученом уговору

24. Јавна набавка: артеријске каниле, бр. 30/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора 20.04.
Обавештење о закљученим уговорима

25. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника,                 бр. 34/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 21.04.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације 2
– Питања и одогвори 2
– Питања и одговори 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
(Напомена: Наручилац неће обустављати даље активности у поступку (отварање понуда)
– Одлука о обустави поступка јавне набавке

26. Јавна набавка: остеосинтетски материјал II део, бр. 39/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.05.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора 31.05.
Одлука о обустави поступка 31.05.
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

27. Јавна набавка: уролошки катетери, бр. 19/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.05.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока 19.05.
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

28. Јавна набавка: набавка апарата за механичку вентилациону потпору  , бр. 41/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

29. Јавна набавка: опрема за офталмологију  , бр. 42/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Питања и одговори 3
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

30. Јавна набавка: шавни материјал I део, бр. 29/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.05.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 18.05.
Питања и одговори 23.05.
Одлука о додели уговора 05.06.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (у делу партије бр. 2)
Обавештење о закљученим уговорима (партије бр. 1 и 3)
– Одлука о додели уговора за партију 2
– Обавештење о закљученом уговору (партија бр. 2)

31. Јавна набавка: Одржавање објеката – хитна санација водоводне мреже, бр. 40/17-Р/ОП
Рок за подношење понуда: 02.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 1
– Обавептење о продужењу рока
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

32. Јавна набавка: Канцеларијски материјал са сродним услугама, бр. 35/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.05.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

33. Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал на апарату типа „Beckman Coulter AU480; AU680“, бр. 46/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

34. Јавна набавка: одржавање клима уређаја, бр. 37/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 06.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом ОС

35. Јавна набавка: штампани обрасци, бр. 36/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

36. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар Ацл, бр. 47/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

37. Јавна набавка: лекови, бр. 31/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 08.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима

38. Јавна набавка: средства за дезинфекцију I део, бр. 50/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

39. Јавна набавка: средства за хигијену I део, бр. 44/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 23.06.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена (обрасци понуде у .xls формату)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

40. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника 2 део, бр. 51/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.07.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације 1
– Питања и одговори 1
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

41. Јавна набавка: одржавање котловских постројења, бр. 12/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

42. Јавна набавка: централни венски катетери, бр. 48/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
– Обавештење о закљученом уговору

43. Јавна набавка: потрошни материјал за ултразвучни нож, бр. 54/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

44. Јавна набавка: прозирна покривка за централни венски катетер, бр. 55/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.07.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

45. Јавна набавка: медицински потрошни материјал II део, бр. 57/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

46. Јавна набавка: услуге осигурања, бр. 52/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 24.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације / стр.3
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације / стр.3
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 3
– Измена конкурсне документације / стр.3
– Питања и одговори 4
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка партија 2
– Обавештење о закљученом уговору

47. Јавна набавка: имплантати у ортопедији I део, бр. 49/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 26.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

48. Јавна набавка: лекови II део, бр. 62/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

49. Јавна набавка: материјал у анестезији и реанимацији, бр. 63/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима

50. Јавна набавка: серуми за крвне групе и гел картице II део, бр. 58/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.07.2017.
Нови рок за подношење понуда: 01.08.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

51. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете II део, бр. 59/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.07.2017.
Нови рок за подношење понуда: 01.08.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

52. Јавна набавка: тестови за трансфузију, бр. 28/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.07.2017.
Нови рок за подношење понуда: 01.08.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

53. Јавна набавка: намирнице за исхрану болесника 3 ,              бр. 61/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације 
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације /стр.37
– Питања и одговори 3
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације /стр.38,39
– Питања и одговори 4
– Обавештење о продужењу рока 3
– Измена конкурсне документације /стр.40,41
– Питања и одговори 5
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

54. Јавна набавка: аерационе цевчице, бр. 56/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 16.08.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

55. Јавна набавка: алергени, бр. 64/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 27.07.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

56. Јавна набавка: хируршке мрежице, бр. 65/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.08.2017.
– Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

57. Јавна набавка: игле за биопсију са техничком подршком, бр. 66/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.08.2017.
– Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

58. Јавна набавка: одржавање уређаја за третман веша,       бр. 38/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 30.08.2017.
– Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом уговору

59. Јавна набавка: материјал за ангио салу, бр. 69/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 31.08.2017.
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

60. Јавна набавка: гориво, бр. 67/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.08.2017.
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

61. Јавна набавка: галенски лекови за употребу у хуманој медицини, бр. 60/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 05.09.2017.
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

62. Јавна набавка: медицински и технички гасови, бр. 77/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.09.2017.
Нови рок за подношење понуда: 21.09.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

63. Јавна набавка: сет за укључење и искључење за дијализу, бр. 71/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.09.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

64. Јавна набавка: траке за урин са технолошком подршком, бр. 74/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.09.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

65. Јавна набавка: мини траке за стрес-уринарну инконтиненцију код жена, бр. 73/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.09.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

66. Јавна набавка: Услуге одржавања лифтова, бр. 81/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 27.09.2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
– измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

67. Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал II део, бр. 82/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.09.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

68. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за хематолошке апарате II део, бр. 84/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.09.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

69. Јавна набавка: жуте кесе и канте за медицински инфективни отпад, бр. 76/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 20.09.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

70. Јавна набавка:Потрошни материјал за медицинске апарате бр. 80/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.09.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 3
– Питања и одговори 3
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

71. Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал на апаратима типа „Beckman Coulter AU480; AU680“ и „Abbott Architect c8000“ III део, бр. 85/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

72. Јавна набавка: ртг филмови, фиксир и развијач, бр. 72/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

73. Јавна набавка: материјал за хемодијализу II део, бр. 78/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 11.10.2017.
Нови рок за подношење понуда: 13.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
Додатно појашњење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученим уговорима

74. Јавна набавка: Технички материјал бр. 14/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 13.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
 Питања и одговори 3
– Питања и одговори 4
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

75. Јавна набавка: Видео колоноскоп бр. 88/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

76. Јавна набавка: Услуге испитивања и баждарења опреме и постројења бр. 68/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 17.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка (партија 4)
– Обавештење о закљученом уговору

77. Јавна набавка: Услуге одржавања објеката и површина, инсталација и столарије бр. 43/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 18.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о закључивању оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

78. Јавна набавка: шавни материјал II део, бр. 86/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
Обавештење о закљученим уговорима
Обавештење о обустави поступка

79. Јавна набавка: Средства за хигијену, бр. 79/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 25.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
 Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 3
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

80. Јавна набавка: медицински и технички гасови II део, бр. 90/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 30.10.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

81. Јавна набавка: Остеосинтетски материјал III део, бр. 87/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 04.11.2017.
Нови рок за подношење понуда: 06.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

82. Јавна набавка: Телекомуникационе услуге, бр. 70/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 07.11.2017.
Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

83. Јавна набавка: Услуге одржавања лабораторијског информационог система, бр. 83/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 09.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

84. Јавна набавка: Имунохемијски тестови, бр. 95/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 20.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

85. Јавна набавка: Намирнице за исхрану болесника 4, бр. 96/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 27.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Измена конкурсне документације
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 3
– Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

86. Јавна набавка: имплантати у ортопедији II део, бр. 94/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 22.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Конкурсна документација – Обрасци понуде (.xls)
Конкурсна документација – Обрасци понуде – измена (.xls)
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

87. Јавна набавка: средства за дезинфекцију II део, бр. 92/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора 2 (партије 1,2 и 3)

88. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за коагулометар Ацл II део, бр. 99/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 24.11.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

89. Јавна набавка: затворени системи за вађење крви, бр. 93/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

90. Јавна набавка: тестови за трансфузију II део, бр. 103/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

91. Јавна набавка: серуми за крвне групе и гел картице III део, бр. 104/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

92. Јавна набавка: кесе за крв и епрувете III део, бр. 102/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 01.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

93. Јавна набавка: дечија храна, бр. 101/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 18.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

94. Јавна набавка: услуге осигурања лица, бр. 98/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 05.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

95. Јавна набавка: услуге ревизије трафо станица и агрегата, бр. 99/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 05.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

96. Јавна набавка: хемикалије, стакло и пластика, бр. 45/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 06.12.2017.
Нови рок за подношење понуда: 11.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 3
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 3
– Питања и одговори 4
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

97. Јавна набавка: омче за трансуретралну ресекцију, бр. 91/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

98. Јавна набавка: материјал за ангио салу II део, бр. 105/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 07.12.2017.
 Позив за подношење понуда
 Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 3
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 2
– Измена конкурсне документације 3
Питања и одговори 4
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка

99. Јавна набавка: лабораторијски реагенси за гасни анализатор II део, бр. 106/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 15.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

100. Јавна набавка: Опрема и делови за рачунаре компоненте и периферни  уређаји, бр. 109/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 15.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Обавештење о продужењу рока
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

101. Јавна набавка: скрининг тестови за окултно крварење, бр. 107/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Измена конкурсне документације
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

102. Јавна набавка: гелови за електроферезу II део, бр. 112/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

103. Јавна набавка: медицински потрошни материјал III део, бр. 89/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 28.12.2017.
Нови рок за подношење понуда: 04.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Питања и одговори 3
– Питања и одговори 4
– Обавештење о продужењу рока
– Измена конкурсне документације 2
– Обавештење о продужењу рока 2
– Измена конкурсне документације 3
– Одлука о додели уговора
– Одлука о обустави поступка
– Обавештење о закљученим уговорима
– Обавештење о обустави поступка
– Одлука о измени уговора о јавној набавци

104. Јавна набавка: препарати за ентералну исхрану, бр. 108/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 29.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Измена конкурсне документације
– Питања и одговори 1
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима

105. Јавна набавка: налепнице и траке за штампач „Zebra ZT230″, бр. 110/17-Д/МВ
Рок за подношење понуда: 29.12.2017.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

106. Јавна набавка: Одржавање интегрисаног апликативног софтвера за аутоматизацију пословања, бр. 113/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

107. Јавна набавка: биохемијски тестови и потрошни материјал IV део, бр. 114/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

108. Јавна набавка: имунохемијски тестови и потрошни материјал III део, бр. 115/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 12.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

109. Јавна набавка: одржавање медицинске опреме 2
бр. 100/17-У/ОП
Рок за подношење понуда: 12.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Одлука о закључењу оквирног споразума
– Обавештење о закљученом оквирном споразуму

110. Јавна набавка: програм годишњих контрола
бр. 116/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

111. Јавна набавка: затворени систем за седиментацију
бр. 117/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.01.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори 1
– Питања и одговори 2
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору

112. Јавна набавка: материјал за лапароскопију
бр. 111/17-Д/ОП
Рок за подношење понуда: 19.02.2018.
– Позив за подношење понуда
– Конкурсна документација
– Питања и одговори
– Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученим уговорима
– Одлука о измени уговора