Кућни ред

Поштовани пацијенти,

За време Вашег боравка у Општој болници Суботица ( у даљем тексту: болница), потребно је да се придржавате доле наведеног кућног реда за време хоспитализације.
У циљу бржег испитивања и лечења, потребна је Ваша сарадња.
Молимо Вас да ту сарадњу пружите оним лицима која се овде о Вама брину.

ОПШТА УПУТСТВА

Током боравка у болници обавезни сте да се коректно понашате према особљу болнице. Дужни сте, у циљу бржег опорављања и оздрављења, да се у свему придржавате упутства лекара.

Потребни документи за заказивање специјалистичких консултативних прегледа
За преглед лекара специјалисте потребно је приложити:
1. оверену здравствену књижицу и важећу личну карту
2. упут изабраног лекара (не старији од 30 дана)

Уколико пацијент нема потврду о ослобађању од партиципације, она се наплаћује према важећем ценовнику, у складу са препоруком Министарства здравља Републике Србије.

Пријем у болницу на стационарно лечење
Пријем болесника у болницу врши се, по правилу, сваким радним даном од 8.00 до 15.00 х на основу упутнице за болничко лечење коју издаје изабрани лекар из примарне здравствене заштите.

Документи потребни за пријем у болницу:
1. оверена здравствена књижица и лична карта
2. исправна упутница за болничко лечење од изабраног лекара из надлежног Дома здравља
3. сва медицинска документација коју поседује (лаб. налази, РТГ снимци…)
4. потврда о ослобађању од партиципације

Хитан пријем болесника
Пријем болесника у ургентним ситуацијама спроводи се без документације, али је документацију (здравствену књижицу, личну карту, медицинску документацију и упут за болничко лечење), потребно што пре доставити. Уколико до изласка болесника из болнице не доставите потребну документацију, болница ће бити принуђена да Вам достави рачун за целокупно лечење.
У случају хитног пријема, када болесник није у стању да пружи основне податке о себи, то је дужан учинити пратилац болесника или родбина.

Приликом пријема у болницу на стационарно лечење 
Потребно је понети: пиџаму/спаваћицу, доњи веш, чарапе и кућни огртач, папуче; прибор за јело, чашу; прибор за личну хигијену (четкицу и пасту за зубе, сапун, пешкир, папирне убрусе…); бројеве телефона блиских рођака; све што ће Вам боравак у болници учинити угоднијим (књиге, новине, укрштене речи, ЦД плејер…). Уколико нисте понели сву потребну одећу, задужићете болничку одећу, коју сте дужни да предате неоштећену главној сестри при изласку из болнице.

Није препоручљиво носити велике количине новца, накит и друге драгоцености. За њихову сигурност болница не одговара! Евентуалне драгоцености могу се оставити у болнички сеф.

При пријему у болницу пацијент је дужан упознати се са медицинским интервенцијама које ће се спровести и потписати писмену сагласност. Уколико је пацијент малолетан или теже комуникативан, потребно је да се пратња задржи уз њега због узимања података о болести и потписивања пристанка на медицинске интервенције. Пристанак на медицинске интервенције за другу особу могу потписати само најближи сродници (родитељи, супружник, браћа, старатељ). Пацијентима се саветује да дођу у пратњи блиских особа које могу бити од помоћи при давању информација.

После пријема у болницу потребно је да се упознате са коришћењем санитарних сигналних уређаја уз помоћ медицинске сестре.

За време медицинских испитивања (анализе, прегледи), није дозвољено узимање хране без одобрења лекара, односно сестре, јер у противном утичете на продужење тока испитивања и онемогућавате тачност резултата урађених анализа.

Информације о стању болесника
Информације о здравственом стању болесника, начину лечења и прогнози даје начелник службе или ординирајући лекар и то за време редовног радног времена, а након тога информације даје дежурни лекар.

Телефонске информације о стању болесника могу се добити сваког дана од 13.00-15.00 х.

У изузетним случајевима начелник службе може дозволити члану породице да буде поред болесника повремено или стално за одређено време, о чему се издаје писмена дозвола као и за посету ван редовног времена за посете.

Отпуст из болнице
Отпуштање из болнице се планира те Вас молимо да правовремено обавестите породицу да се припреми за Ваш излазак из болнице. Отпуснице се уручују после 11 х. Отпуст болесника врши ординирајући лекар уз потпис начелника службе. Молимо Вас да пре отпуста пажљиво саслушате упутства ординирајућег лекара за даље лечење. Отпусно писмо је потребно донети при контролним прегледима.

ОПШТА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

У круг болнице дозвољен је улазак:
– Возилима хитне медицинске помоћи
– Службеним возилима – са налогом
– Запосленима у болници
– Доставним возилима
– Возилима за изношење новорођених беба и уношење породиља – најдуже десет минута
– Возилима са непокретним болесницима – најдуже десет минута
– Возилима и особама са пропусницом лекара

Улазак пацијената у болницу на специјалистичке прегледе дозвољен је најраније од 7.00 х, а после 16.30 х само уз:
– ВАЖЕЋИ УПУТ
– ПРИКАЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ ( или други документ о идентификацији )
Портир је дужан уписати сваког пацијента у књигу евиденције уз задржавање личне карте ( коју враћа приликом изласка ). Пацијенти без упутнице приказују извештај лекара приликом изласка.

У циљу одржавања потребног реда, у болници се не дозвољава:
– пушење у болесничким собама и осталим просторијама болнице и у кругу Болнице. Изузетно, пушење је дозвољено пацијентима Одељења за психијатрију и Одељења за онкологију, у посебним просторијама одређеним за пушење на којима је истакнут знак да је пушење дозвољено.
– уношење и конзумирање алкохолних пића и наркотика;
– задржавање и окупљање болесника по ходницима и другим просторијама;
– бацање отпадака и хране осим у корпе постављене за те сврхе;
– уништавање болничког инвентара – у случају његовог оштећења болесник је дужан да надокнади учињену штету;
– напуштање одељења без сагласности лекара и медицинске сестре/техничара;
– међусобно посећивање болесника како по одељењима тако и по болесничким собама;
– употреба решоа и других грејних тела;
– седење посетилаца на болесничким креветима;
– улазак особа неприкладно одевених (кратке панталоне, атлет мајице и сл.)
– лепљење плаката и другог пропагадног материјала у кругу болнице, осим на огласним таблама.

За време боравка у болници болесницима се дозвољава:
– тихо слушање музике које не смета другим болесницима;
– посете болесницима дозвољене су уторким и четвртком од 15.00 до 16.00 х, суботом и недељом од 14.00 до 16.00х.
– у једном термину дозвољене су посете максимално два лица по болеснику
– по истеку дозвољеног времена посетиоци су дужни да напусте болесничке собе и зграду болнице;
– посета и ван времена одређеног за посете оним болесницима који из оправданих разлога добију дозволу од начелника одељења.

Моли се посета наших пацијената да не долазе уколико су прехлађени, имају грип или болују од неке друге заразне болести.

Време оброка и спавања:
Исхрана болесника се врши у одређеним временским размацима:
– доручак је у 8.30 х;
– ручак у 13.30 х;
– вечера у 18.15 х.

Ноћни починак је од 21 до 6 х., након тога се гасе светла, ТВ и други апарати, а болесници су обавезни да буду у својим собама.

У случају непридржавања прописаног кућног реда, могу се применити мере као што су: опомена и удаљавање из болнице и прекид даљег лечења.

Приликом уласка у болницу обавеза је јавити се портиру.

У 21 х улаз у болницу се закључава.

 

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕШАН ОПОРАВАК И ДОБРО ЗДРАВЉЕ !!!

 

 

Овај кућни ред се примењује почев од 01.07.2009.

 

Оставите одговор