Бесплатни превентивни прегледи – Општа болница Суботица

У недељу 03. новембра 2019. године од 08 до 16 часова наставља се акција бесплатних превентивних прегледа у циљу ране дијагностике хроничних болести. У складу са препоруком Министарства здравља Р. Србије, у Општој болници Суботица обављаће се следећи прегледи:

  • Неуролошки преглед

За овај преглед грађани треба да се јаве у интернистичку амбуланту Службе за поликлиничко консултативне прегледе.

  • Мамографија

Мамографски преглед ће се обављати женама старости 50-69 година уколико у претходне две године нису извршиле исти.

Превентивним прегледима неће бити обухваћене пацијенткиње које су у редовном онколошком праћењу.

  • Офталмолошки преглед

За овај преглед грађани треба да се јаве у офталмолошку амбуланту Службе за поликлиничко консултативне прегледе.