Позив на састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица

На 1.састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 21.02.2019.године, у 13.00 часова у  просторијама Управе Опште болнице Суботица, Суботица.

За састанак се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање Записника са 10.седнице Етичког одбора

2.Разматрање молбе за одобрење суштинских измена и допуна Протокола  AXTHEM-HFrEF студије.

Главни истраживач: др сци мед Слободан Пушкар

3.Захтев за одобрење суштинских измена и допуна Споразума о клиничком испитивању-број протокола Б7981007

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

4.Захтев за одобрење суштинске измене и допуне Споразума за спровођење клиничког испитивања-број протокола Б7981005

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

5.Захтев за одобрење суштинске измене и допуне:

1) Измена и допуна протокола од 2 до 13.јула 2018.

2) Ажурирање верзије додатног материјала за пацијенте од новембра 2018.

3) Промена главног истраживача-Клиничко-болнички центар Бежанијска коса у оквиру клиничког испитивања-0173, под називом „Фаза 2 мултицентричне, рандомизоване,двоструко слепе, плацебом контролисане студије са паралелним групама за процењивање ефикасности и безбедности индукционе терапије помоћу 2 дозе лека ТД-1473 код испитаника са умерено до јако активном Кроновом болешћу“

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

6. Разно

 

Председник Етичког одбора

                                                        Др сц мед Гордана Кртинић с.р