Почео са радом нови ЦТ апарат

Покрајински секретар за здравство, проф. др Зоран Гојковић, посетио је  Општу болницу Суботица, у којој је са радом почео нов ЦТ апарат, који је купљен захваљујући средствима Покрајинске владе. Нов 64 „слајсни“  секенер, чија вредност  износи 45 милиона динара, замениће ЦТ апарат стар 12 година, на којем је ообављено 7700 прегледа током прошле године. Том приликом, проф.др Гојковић је најавио наставак улагања у ову здравствену установу, али и запошљавања и школовања младих кадрова. Током претходне две године у суботичкој болници радни однос засновало нових 107 здравствених радника и да се тренутно 29 младих лекара налази на специјализацији. У претходне две године, Покрајинска влада инвестирала је у медицинску опрему Oпштој болници у Суботици више од 178 милиона динара. У овој години акценат ће бити на набавци недостајуће опреме, смањењу листа чекања, а пошто је у завршној фази израда пројектно-техничке документације, посебан сегмент биће комплетна реконструкција Oпште болнице у Суботици.

Директор болнице др Слободан Пушкар се захвалило  Покрајској влади и Секретаријату за здравство на купљеном ЦТ апарату, што ће допринети квалитетнијом раду у дијагностици и лечењу пацијената, а њихов резултат се најбоље огледа у неутралисању и скраћивању листе чекања, квалитенијем лечењу и бржем оздрављењу пацијената.

Градоначелник Суботице Богдан Лабан захвалио се Покрајинској и Републичкој влади на свим улагањима у Суботицу, а посебно у здравствени систем, где се очекује почетак радова на комплетној реконструцији Опште болнице током ове године.

SUBOTICAcom_14Feb2019_Bolnica_1289947

SUBOTICAcom_14Feb2019_Bolnica_1289955

SUBOTICAcom_14Feb2019_Bolnica_1289959

Обавештење за јавност

Обавештавамо све грађане да ће од понедељка 11.02.2019.године у великом холу Опште болнице Суботица почети са радом инфо пулт.

У смислу подизања квалитета услуга, циљ нам је да олакшамо посету пацијентима нашој болници, како би се избегло трошење непотребног времена, и како би на лакши начин дошли до потребних информација или задовољили своја права из области здравствене заштите.

Радно време инфо пулта :

-Сваког радног дана од 8-14 часова

 

Позив на састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица

На 1.састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 21.02.2019.године, у 13.00 часова у  просторијама Управе Опште болнице Суботица, Суботица.

За састанак се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање Записника са 10.седнице Етичког одбора

2.Разматрање молбе за одобрење суштинских измена и допуна Протокола  AXTHEM-HFrEF студије.

Главни истраживач: др сци мед Слободан Пушкар

3.Захтев за одобрење суштинских измена и допуна Споразума о клиничком испитивању-број протокола Б7981007

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

4.Захтев за одобрење суштинске измене и допуне Споразума за спровођење клиничког испитивања-број протокола Б7981005

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

5.Захтев за одобрење суштинске измене и допуне:

1) Измена и допуна протокола од 2 до 13.јула 2018.

2) Ажурирање верзије додатног материјала за пацијенте од новембра 2018.

3) Промена главног истраживача-Клиничко-болнички центар Бежанијска коса у оквиру клиничког испитивања-0173, под називом „Фаза 2 мултицентричне, рандомизоване,двоструко слепе, плацебом контролисане студије са паралелним групама за процењивање ефикасности и безбедности индукционе терапије помоћу 2 дозе лека ТД-1473 код испитаника са умерено до јако активном Кроновом болешћу“

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

6. Разно

 

Председник Етичког одбора

                                                        Др сц мед Гордана Кртинић с.р

Одлука о забрани посета због грипа

У складу са чланом 17. Статута Опште болнице Суботица, Суботица, дел. бр. 04-6727 и извештаја Помоћника директора за квалитет о процени епидемолошке ситуације бр. 01- директор је дана 01.02.2019. године донео следећу

                                         ОДЛУКУ

ЗАБРАЊУЈУ СЕ посете пацијентима и другим лицима која нису запослена у Општој болници Суботица.

Обавезују се запослени у Општој болници Суботица да се строго придржавају “Препорука за контролу ширења грипа унутар здравствених установа” од 25.12.2018. године.

Ова одлука ступа на снагу почев од 01.02.2019. године и важиће до опозива.

директор Опште болнице
др сци мед Слободан Пушкар