Позив на састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица

П О З И В

На 10. састанак Етичког одбора Опште болнице Суботица, који ће се одржати дана 06.12.2018.године, у 13,00 часова у Управи Опште болнице Суботица, Суботица.

За састанак се предлаже следећи

                        Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Усвајање записника са 8. и 9.седнице Етичког одбора.

2.Захтев за одобрење суштинске измене и допуна ЦТА-број протокола Б7981007

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

3.Захтев за одобрење суштинских измена и допуна и допуна захтева за спровођење клиничког испитивања( ЦТА)-број протокола Б7981005

Главни истраживач: др Стојан Тркуља

4. Разно

                                                            Председник Етичког одбора

                                                           Др сц.мед Гордана Кртинић с.р.